Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

 

Pohjavesialueiden kuulutukset

 

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

  • Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki, Kehäradan tarkkailu:  Kuulutus  ja Ohjelma

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut