Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset – Uusimaa

Sivulla ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö- ja luonnonvarat

Pohjavesialueisiin liittyvät kuulutukset

Liitteet:

YVA-kuulutukset   

Pilaantuneen maaperän puhdistamispäätösten kuulutukset

Melua ja tärinää päätösten kuulutukset

Velvoitetarkkailuja koskevat kuulutukset

Veden johtaminen Vihtilammista Sääksjärveen ja Vihtilammin säännöstely

Kalasataman edustan merialueen vesistötarkkailuohjelma

Kruunuvuorenrannan vesistötarkkailuohjelma

Länsisataman edustan merialueen vesistötarkkailuohjelma

Vuosaaren meriläjitysalueen vesistötarkkailuohjelma

MH-Kivi Oy:n Loviisan merialueen merikiviaineksen ottohankkeen päivitetty tarkkailuohjelma

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Rusutjärven lisäveden johtamisen vesistötarkkailuohjelma


Päivitetty

oikopolut