Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset - Keski-Suomi

Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi hallinnonalansa vuoden 2018 harkinnanvaraiset valtionavustukset.  Hakuaika alkaa 18.10.2017. Hakemukset ympäristöministeriölle sekä alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee toimittaa viimeistään 30.11.2017.

Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutukset:

Tieasiat

Keski-Suomen taksiliikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikean laidan valinnasta alueeksi Pohjois-Savo).

Kalatalous

Meluasiat

Vesistötarkkailut

Käyttö- ja päästötarkkailut

Pilaantuneet maaperät

Maastoliikennelaki

YVA


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut