Kulttuurista hyvinvointia

ELY-keskukset edistävät kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja monialaisuuden parantamiseksi. Palveluja kehitetään julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

ELY-keskuksen tehtäviä ovat mm.

  • taide-, kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluiden edistäminen
  • kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutusten edistäminen
  • maahanmuuttajien kotouttaminen kulttuurin avulla

ELY-keskukset tuottavat joka toinen vuosi arvion kulttuurialojen ja luovan talouden toimintaedellytyksistä sekä palvelutuotannosta. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään alueen kulttuurin ja luovien alojen strategisessa kehittämisessä sekä peruspalvelujen arvioinnin kulttuurin osuudessa.

TIETOA ALUEELTA

Kulttuurista hyvinvointia - Häme

Rakennerahastokaudella 2014-2020 Hämeen ELY-keskus hallinnoi valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta "Luovaa osaamista".


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa