Kuljetustuki

Alueellinen kuljetustuki vuosina 2018 ja 2019

Vuonna 2019 tapahtuneita kuljetuksia koskevaa kuljetustukea on haettava viimeistään 31.3.2020. Kuljetustukea haetaan sähköisesti lomake.fi-palvelussa:

Kyseisellä sivulla on sähköistä hakua koskevia ohjeita sekä erillinen sähköisen kuljetustukihakemuksen ohje, johon on suositeltavaa tutustua ennen kuljetustukihakemuksen laatimista.

Yritystukien asiointipalveluun kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Lisätietoa yritystukien sähköisestä asioinnista voi kysyä Yritys-Suomen puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500 tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (p. 0295 038 210). Kaikki kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018). Kuljetustukea haetaan kalenterivuosittain jälkikäteen toteutuneiden ja maksettujen kuljetusten perusteella.

Kuljetustukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa kyseisen vuoden (hakemuskauden) päättymisestä. Kuljetuksen alkamispäivämäärä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Ennen mahdollista kuljetustukihakemuksen laadintaa on suositeltavaa tutustua alla olevaan kuljetustuen kuvaukseen.

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018)

Kuljetustuesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018 ja 2019 (1030/2018). Asetus koskee 1.1.2018 - 31.12.2019 tapahtuvia kuljetuksia. Lisäksi on voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

Kuljetustukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kalenterivuosittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

Kuljetustukea haetaan sähköisesti ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa.

Kuljetustuen tarkoitus

Kuljetustuen tarkoitus on ylläpitää ja kehittää harvaan asuttujen alueiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä vähentämällä tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvaa kustannusrasitetta.

Kuljetustukeen oikeutettu alue

Kuljetustukea voidaan myöntää pk-yrityksen jalostamien tuotteiden kuljetuksesta, kun tuote on jalostettu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan alueella, taikka Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.