› Takaisin graafiseen esitykseen

Koulutustarpeen ennakointi

Ennakointi on tulevaisuuden kehityskulkujen, mahdollisuuksien ja haasteiden arvioimista.  Ennakoinnin yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain, mutta tyypillisiä toimintamuotoja ovat alueelliset ja toimialoittaiset ennakointiverkostot ja -prosessit. Kaikille ELY-keskuksille yhteisiä ennakointiprosesseja ovat muun muassa alueellisten kehitysnäkymien ennakointi sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon arviointi ammattibarometrin avulla monihallinnollisesti.

ELY-keskukset vastaavat alueensa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista ja analysoinnista, kuinka koulutus ja työmarkkinoiden tarve kohtaavat. Tämä konkretisoituu erityisesti työvoimakoulutuksen hankinnassa. ELY-keskukset osallistuvat myös maakuntien liittojen koordinoimaan pidemmän aikavälin ennakointiin tuoden siihen kansallisen koulutus-, työ- sekä elinkeinopolitiikan osaamista ja linjauksia. Keräämällä määrällistä ja laadullista tietoa koulutuksen, elinkeinoelämän ja työllisyyden tilasta tuetaan ennakointiprosessia ja parannetaan päätösten taustalla olevaa tietopohjaa. Useilla alueilla on myös ennakointisivustot, joiden avulla jaetaan tietoa ja ennakoidaan tulevaisuutta.

TIETOA ALUEELTA

Koulutustarpeen ennakointi - Häme

Hämeen ELY-keskuksen alueen tilaa ja näkymiä esitellään Talous ja elinkeinoelämä -sivulla, jolla kerrotaan myös Hämeen ELY-keskuksen tietopalvelusta ja ennakoinnista. Sivulla on muun muassa talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskevaa seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaalia Hämeestä.

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa