Koulutuspalvelut

Liikkeenjohdon valmennus

ELY-keskukset toteuttavat pk-yritysten liikkeenjohdolle (johto- ja avainhenkilöt) suunnattuja valmennusohjelmia. Valmennukset on suunniteltu pk-yritysten tarpeista lähtien, ja ne sisältävät yleensä sekä kaikille yhteisiä koulutuspäiviä että yrityskohtaista konsultointia.

Henkilöstökoulutus

Työnantajana toimivalle yrittäjälle on tarjolla runsaasti maksutonta neuvontaa ja erilaisia palvelumuotoja, joista voi saada apua esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen, työnantajavelvollisuuksien hoitamiseen ja työsuhteiden päättämistä koskeviin asioihin. Yritykselle on tarjolla työvoiman tai osaamisen hankintaan tietyin ehdoin myös taloudellista tukea.

TIETOA ALUEELTA

Koulutuspalvelut - Etelä-Pohjanmaa

Liikkenjohdon valmennus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella käynnistyvät liikkeenjohdon koulutukset löydät ELY-keskuksen tapahtumakalenterista.

Lisätietoja liikkeenjohdon koulutuksista Etelä-Pohjanmaalla antaa kehityspäällikkö Kari Välimäki, puh. 0295 027 642.

Koulutus työnantajan ja valtion yhteishankintana (yhteishankintakoulutus)

Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöiden rinnalla. Myös vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen.

Koulutus järjestetään työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemana, hankkimana ja rahoittamana. Opiskelijavalinnassa työnantajalla on keskeinen rooli. Työ- ja elinkeinohallinto voi osallistua yhteishankintakoulutuksen rahoitukseen, jos sillä turvataan työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä. Yhteishankintakoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan vastuulle kuuluvaa henkilöstökoulutusta, esim. työtehtäviin perehdyttämistä tai yleistä ammattitaidon ylläpitämistä.

Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen perhe:

  • RekryKoulutus - kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina valmistu tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta.
  • TäsmäKoulutus - yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
  • MuutosKoulutus - työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea lomautettuja työntekijöitään.

Koulutuksia voidaan yhdistää. Niin kutsutussa vaihtovalmennuksessa toteutetaan samanaikaisesti RekryKoulutusta ja TäsmäKoulutusta.

Yhteishankintakoulutuksista Etelä-Pohjanmaalla lisätietoja antaa

  • Merja Kantamaa, puh. 0295 027 565.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty

oikopolut

Yritysten kehittämispalvelut

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.