Koulutuspalvelut

Liikkeenjohdon valmennus

ELY-keskukset toteuttavat pk-yritysten liikkeenjohdolle (johto- ja avainhenkilöt) suunnattuja valmennusohjelmia. Valmennukset on suunniteltu pk-yritysten tarpeista lähtien, ja ne sisältävät yleensä sekä kaikille yhteisiä koulutuspäiviä että yrityskohtaista konsultointia.

Henkilöstökoulutus

Työnantajana toimivalle yrittäjälle on tarjolla runsaasti maksutonta neuvontaa ja erilaisia palvelumuotoja, joista voi saada apua esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen, työnantajavelvollisuuksien hoitamiseen ja työsuhteiden päättämistä koskeviin asioihin. Yritykselle on tarjolla työvoiman tai osaamisen hankintaan tietyin ehdoin myös taloudellista tukea.

TIETOA ALUEELTA

Koulutuspalvelut – Kaakkois-Suomi

Koulutuksia  alueen pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille

Henkilöstökoulutus

Yritykset voivat tietyin edellytyksin kehittää ja täydentää henkilöstönsä ammatillista osaamista yhdessä TE-hallinnon kanssa yhteishankintakoulutuksena (TäsmäKoulutus). Koulutus suunnitellaan, hankitaan ja rahoitetaan yhdessä. Koulutuksen maksuosuus yritykselle vaihtelee yrityskoon ja koulutuksen luonteen perusteella 20–65 %. Sama koulutustarve voidaan toteuttaa myös yritysverkostoille, jolloin yrityksen maksuosuus jakautuu osallistuvien yritysten kesken.


Päivitetty

oikopolut

Bannerilinkki: www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut