Kotona Suomessa ESR-hanke

"Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi."
 

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

  • Hyvä alku-hankeosiossa tuetaan eri puolilla maata työskentelevien pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

    Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015–2020 ja sitä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta:

Yhteystiedot:

Hankkeen koordinointi:

  • Projektipäällikkö Ilona Korhonen, ilona.korhonen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 972
  • Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, Hyvä alku-hankeosio, laura.ruuskanen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 939
  • Projektisuunnittelija Hanna Aaltonen, hanna.aaltonen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 995


Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät klikkaamalla ao. kartan sinisiä pallukoita.

Jos kartta ei avaudu sinulla oikein, kokeile seuraavia

Päivitetty