Kotona Suomessa ESR-hanke

"Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi."
 

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

  • Hyvä alku-hankeosiossa tuetaan eri puolilla maata työskentelevien pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille.
  • Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

    Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015–2020 ja sitä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta:

Yhteystiedot:

Hankkeen koordinointi:

  • Projektipäällikkö Ilona Korhonen, ilona.korhonen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 972
  • Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, Hyvä alku-hankeosio, laura.ruuskanen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 939
  • Projektisuunnittelija Hanna Aaltonen, hanna.aaltonen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 995


Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät klikkaamalla ao. kartan sinisiä pallukoita.

Jos kartta ei avaudu sinulla oikein, kokeile seuraavia

Päivitetty

oikopolut

UUTISKIRJEET:

HANKKEEN JULKAISUJA JA TUOTTEITA:

Webinaari Työskentely asioimistulkin kanssa 20.5.2020.

Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? Millainen on tulkin rooli? Millaisissa tilanteissa erilaiset tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Hyödynnä Kotona Suomessa -hankkeen järjestämän koulutuksen materiaalit.

Kotona Suomessa ja Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeet järjestivät yhteistyössä 19.5.2020 koulutuksen "Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen". Koulutusmateriaali alla:

Ota käyttöön kotoutumisen indikaattorit sekä keinot työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen –webinaarin 7.5.2020 esitykset löydät alta.

Webinaarissa kuultiin puheenvuorot työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksesta, Kotona Suomessa –hankkeesta ja kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelusta. Tallenne on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla.

Ymmärrä Suomea -videosarjan tekstit suomeksi

Ymmärrä Suomea on seitsemänosainen, maahanmuuttajille suunnattu opetusvideosarja suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista. Videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. Videot on laadittu suomen ja ruotsin lisäksi kuudella kielellä. Videoiden suomenkieliset tekstit löydät alta. Niitä voi käyttää esimerkiksi videoihin perustuvien tehtävien tekemisessä.