Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.  Kotona Suomessa -hankkeen logo, jossa on teksti "Astu sisään. Se kannattaa."Euroopan Unionin lippu.
Kotona Suomessa ESR-hanke

"Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taustoista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuottaviksi yhteiskuntamme jäseniksi."
 

Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja.

  • Hyvä alku -hankeosiossa (kotouttaminen.fi) tuetaan eri puolilla maata työskentelevien pilottihankkeiden työtä ja muotoillaan niiden valtakunnalliset tulokset. Pilottihankkeet kehittävät kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuutta sekä työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen palveluita kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen ja pidempään työttömänä olleille maahanmuuttajille.
  • Hyvä polku -hankeosiossa (kotouttaminen.fi) vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordinaattorit juurruttavat kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa alueille.

    Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteutetaan vuosina 2015–2020, ja sitä koordinoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus.

Lisätietoja hankkeesta

Yhteystiedot

Hankkeen koordinointi:

  • Projektipäällikkö Ilona Korhonen, ilona.korhonen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 972
  • Projektiasiantuntija Laura Ruuskanen, Hyvä alku -hankeosio, laura.ruuskanen(a)ely-keskus.fi, 0295 020 939


Aluekoordinaattoreiden yhteystiedot löydät klikkaamalla alla olevan kartan sinisiä pallukoita.

Jos kartta ei avaudu sinulla oikein, kokeile seuraavia

Päivitetty

oikopolut

UUTISKIRJEET:

HANKKEEN JULKAISUJA JA TUOTTEITA:

Kotona Suomessa -tuotekortit 

Nämä tuotekortit on tuotettu Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallisessa Kotona Suomessa -hankkeessa. Tuotekortit perustuvat hankkeen vuosina 2015-2020 järjestämille, hyviksi havaituille tilaisuuksien konsepteille/malleille. Tuotekorteissa on kuvattu kolme erilaista koulutusta ja kaksi muuta tilaisuutta, ja niiden on tarkoitus toimia vastaavien tilaisuuksien järjestämisen tukena. Tuotekortteihin pääset tästä.

TILAISUUKSIA

Kotona Suomessa -hankkeen Youtube -kanava

Kotona Suomessa -hankkeen Soundcloud