Kevyen liikenteen väylä ja pohjavesisuojaus maantiellä 920 Ajoksen satama-Jatulintie, Kemi - Lappi

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rakennuttanut kevyen liikenteen väylän maantielle 920 välille Ajoksen satama Jatulintie, Kemissä. Hankkeen yhteydessä rakennttiin maantielle myös pohjavesisuojausta. Hankkeella parannettiin kevyen liikenteen turvallisuutta ja pienennettiin olennaisesti pohjaveden pilaantumisriskiä tärkeällä Ajoksen pohjavesialueella. 

Rakennetun kevyen liikenteen väylän pituus on noin 3 kilometriä. Väylän leveys on 3,5 metriä. Pientaloalueen ja Jatulintien eteläisemmän liittymän välille kevyen liikenteen väylä rakennettiin noin 350 metrin matkalla 4,5 metrin levyisenä.

Hankkeeseen kuului lisäksi pohjavesisuojauksen rakentaminen maantielle 920 Öljysatamantien liittymästä kaupungin suuntaan noin 1,2 km matkalle. Pohjavesisuojauksen rakentaminen kuului Liikenneviraston Pohjavesisuojausten teemaohjelmaan.

Samassa urakassa rakennettiin myös uudet liikennevalot Torniontien ja Rovaniementien liittymään sekä Jokisuuntien ja valtatien 4 itäiseen ramppiliittymään.

Torniontien ja Rovaniementien liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannettiin lisäksi rakentamalla erilliset ryhmittymiskaistat ja korotetut liikennesaarekkeet. Rovaniementielle rakennetiin myös yhdistetty linja-autopysäkki ja infopiste nykyisen infopisteen paikalle. Keminmaan kohteiden rakennuskustannuksiin osallistui myös kunta.

Urakoitsijana toimi Napapiirin Kuljetus Oy. Työt valmistuivat lokakuussa 2014.

 

Lisätietoja

Projektivastaava Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262

 

Päivitetty 25.3.2013

Päivitetty