Kemijoen kalanhoitovelvoitteen muutos

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen muutoshakemus (pdf, 665 kt)

Liite 1. Hankkeen aikaisemmat vaiheet. (pdf, 407 kt)

Liite 2. Marttila, M. ym. 2014: Rakennettujen jokien kalataloudelle aiheutuneet vahingot ja kalatalousvelvoitteet. RKTL Työraportteja 6/2014. (pdf, 2,5 Mt)

Liite 3. Hakemuksessa kyseessä olevien voimalaitosten alkuperäiset kalatalousvelvoitteet ja -maksut sekä niiden viimeaikaiset toteumat. (pdf, 183 kt)

Liite 4. Hepola, M. 2014: Olosuhteiden muutos vesilain 3 luvun 22 §:n tulkinnassa. (pdf, 260 kt)

Liite 5. Sutela, T. 2015: Kemijoen sisävesivelvoitteen uusimistarpeen selvitys. (pdf, 776 kt)

Liite 6. Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle. Valtioneuvoston periaatepäätös 16.10.2014. (pdf, 206 kt)

Liite 7. Lapin ympäristökeskus 2010. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. Yhteistyöllä parempaan vesienhoitoon. Osat 1-4. (ymparisto.fi)

Liite 8. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014. Vesien tila hyväksi yhdessä
Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2016–2021- kuulemisasiakirja. (pdf, 16 Mt)

Liite 9. Kansallinen kalatiestrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012. (pdf, 1,2 Mt)

Liite 10. Nahkiaiskannan hoitotoimet rakennetuilla joilla. Muistio. (pdf, 351 kt)

Liite 11. LUKE 2015: Lohikannan palauttaminen Ounasjoelle - skenaario eri vaiheissa toteutettavien hoitotoimenpiteiden vaikuttavuudesta. (pdf, 234 kt)

Liite 12. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (30.5.1980). (pdf, 105 kt)

Liite 13. Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös 78/79/II (28.12.1979. (PDF, 2,9 Mt)

Liite 14. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lupapäätös Dnro PSAVI/36/04.09/2012 Seitakorvan voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 262 kt)

Liite 15. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto lupapäätös Dnro Psy-2007 –y-173. Pirttikosken voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 306 kt)

Liite 16. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto lupapäätös Dnro 22/99/1.
Valajaskosken voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 275 kt)

Liite 17. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto lupapäätös Dnro PSY-2005-y-5.
Petäjäskosken voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 218 kt)

Liite 18. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto lupapäätös Dnro PSY-2005-y-159.
Ossauskosken voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 3,1 Mt)

Liite 19. Pohjois-Suomen vesioikeus lupapäätös Dnro 14/98/2.
Taivalkosken voimalaitoksen rakennusvirtaaman nostaminen. (pdf, 3,4 Mt)

Päivitetty