Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa

Tiedote                                                                                                21.8.2019

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvien yleishyödyllisten investointien ja kehittämishankkeiden haku kunnille ja muille yleishyödyllisille toimijoille

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Maaseuturahastoon rahoitusesityksiä toiminta-alueensa kunnilta ja muilta yleishyödyllisiltä toimijoilta ympäristön tilaa parantavista ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kehittämis- ja investointihankkeista.

Tässä vaiheessa ELY-keskus suuntaa Maaseuturahaston varoja enintään 3 miljoonaa euroa ympäristön tilaa parantaviin rakentamis- ja kehittämishankkeisiin (myös yritysten verkostoitumiseen). Esimerkkejä:

  • reitistöt (vaellus ja retkeilyreitit, ei maastoliikennereitit),
  • vesihuolto,
  • vesistöjen tilan parantaminen,
  • ilmastonmuutokseen varautuminen (esim. tulvasuojelu),
  • merkittävät kulttuuriperintöä hyödyntävät/parantavat investoinnit

Hankkeiden tulee sijaita muualla kuin Oulun kaupungin keskustan alueella ja ne rahoitetaan pisteytysjärjestyksessä, jossa huomioidaan mm. hankkeiden laatu ja vaikuttavuus. Hankkeiden odotetaan tukevan maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja elinvoimaisuutta. Hankkeiden valinnassa arvostetaan niiden uutuusarvoa. Valinnassa kiinnitetään huomiota myös hankkeen toteuttamisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Yksilöity investointisuunnitelma, sen pohjalta tehty tarkka kustannusarvio ja investoinnin edellyttämät luvat ovat rahoituksen ehtoina.

ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot, jotka vaihtelevat hanketyypin mukaan 70-100%.

Rahoituspäätökset tehdään ensisijaisesti valintajaksojen (31.10.2019 ja 31.3.2020) päätyttyä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ilmoittaudu hakemisesta etänä järjestettävään –infoon 3.9.2019 klo 9:30 tai 13.9. klo 13:00 tästä.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Tiina Suutari, p. 0295 038 138
Asiantuntija Kukka Kukkonen, p. 0295 038232
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan maaseuturahoituksesta (popikki.fi)

 

Hankkeiden hakeminen ja hakemusten käsittely

Maaseuturahaston hankkeita haetaan sähköisen Hyrrä –järjestelmän kautta. Lisätietoa Hyrrä-palvelusta saa Ruokaviraston sivuilta.  

Maaseuturahaston kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset ratkaistaan jaksoittain. Seuraavat valintajaksot päättyvät 31.10.2019 ja 31.3.2020.

Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet pisteytetään valintakriteereitä käyttäen ja parhaat hankkeet valitaan rahoitettaviksi. Kaikissa ELY-keskuksissa käytetään samoja valintakriteereitä.

Yleishyödyllisten investointihankkeiden valintakriteerit

Yleishyödyllisten kehittämishankkeiden valintakriteerit

Hankkeelle myönnettävän tuen määrä voi olla 70 – 100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. ELY-keskuksesta haettavissa maaseutuohjelman hankkeissa on käytössä kiinteät julkiset tukitasot. Tukitaso tosin vaihtelee hankemuodoittain ja sen mukaan, onko hakija julkinen vai yksityinen toimija. Katso liite tukitasoista. Myös kertakorvauskustannusmalli on mahdollinen rahoitusmuoto.  

ELY-keskus tekee hankkeiden rahoituspäätökset valintajaksojen päätyttyä. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin

Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö   puh 0295 038 138

Kukka Kukkonen, asiantuntija puh 0295 038232

Pirjo Onkalo, asiantuntija puh 0295 038 108

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Päivitetty