Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Lappi

Hanketukien valintajaksot 2020

Lapin ELY-keskus on määritellyt hanketukien valintajaksojen osalta kärkiteemat, joiden edistämiseen liittyviä hankehakemuksia erityisesti toivotaan. Tavoitteena on löytää rahoitettavaksi parhaiten tulostavoitteita ja maaseutuohjelman kehittämistavoitteita toteuttavia ja pysyviä vaikutuksia aikaansaavia hankkeita.

Valintajakso Kärkiteemat
1.11.2019–31.3.2020
  • maaseutuympäristön viihtyvyyteen ja matkailun kehittämiseen liittyvät yleishyödylliset investoinnit sekä selvitykset ja suunnitelmat, joissa hakijana on julkisoikeudellinen yhteisö (hakuilmoitus)
  • yritysryhmähankkeet (yhteistyötoimenpide)
1.4.2020–30.9.2020
  • valintajaksolla ei ole erityisiä painopisteitä

 

  • valintajaksolle 1 on varattu määrärahaa noin 1,6 miljoonaa euroa: yleishyödyllisiin investointihankkeisiin (infrahankkeisiin) varataan enintään miljoona euroa ja muihin kehittämishankkeisiin enintään 600 000 euroa
  • valintajaksolla 2 on käytettävissä mahdollisesti palautuvia varoja, joiden suuruus ei ole tässä vaiheessa selvillä

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen toteutumisvalmiuteen sekä hakijan kykyyn aloittaa toteutus mahdollisimman pian valinnan jälkeen. Rahoitettavat hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Valintajakson päättymisen jälkeen hankkeet vertaillaan keskenään, pisteytetään ja rahoitetaan paremmuusjärjestyksessä niin kauan kuin hakujaksoille ja vuodelle 2020 varatut määrärahat riittävät.

Ennen hakemusten laatimista tutustu alla olevan linkin kautta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Lapin alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan, valintakriteereihin sekä hakuohjeeseen.

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tukien hakemisessa ja Hyrrä-palvelun käytössä.

Maaseudun hanketuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Lue lisää:


Päivitetty