Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Hyrrä- ja Nekka-palveluissa sekä elintarvikeilmoitusten lomakepalvelussa tulossa muutoksia Katso-tunnistautumiseen ja valtuutukseen

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014 – 2020 on nimeltään Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020. Suunnitelma perustuu valtakunnalliseen maaseutuohjelmaan sekä alueellisiin vahvuuksiin, voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan mm. myöntämällä rahoitusta hankkeisiin, joilla lisätään tietoa ja osaamista, vahvistetaan yrittäjyyttä ja kehitetään toimintaympäristöä.

Kehittämishankkeilla voi toteuttaa monia ideoita, jotka parantavat maaseudun elinkeinoja, palveluja ja elämänlaatua. Tuloksista hyötyvät maa- ja metsätalousyrittäjät sekä muut maaseudun yrittäjät ja asukkaat.

Hanketukea voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi työntekijöiden palkkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin tai ostopalveluiden hankintaan, matkakustannuksiin, yhteisten tilojen kunnostamiseen tai rakenteiden rakentamiseen.

Kehittämishanke voi olla:

  • Koulutusta ja/tai tiedotusta
    (koulutushanke tai tiedonvälityshanke)
  • Yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi
    (Yhteistyöhanke)
  • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittämistä tai investointeja
    (Yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke)

Tuen määrä on 60 – 100 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Tukitaso riippuu hanketyypistä ja sisällöstä. Tuki maksetaan jälkikäteen, joten välirahoitusta tarvitaan.

Hankkeen toteuttamisen voi aloittaa heti, kun olet saanut ELY-keskukselta ilmoituksen, että hakemuksesi on tullut vireille. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes olet saanut rahoituspäätöksen. ELY-keskus kutsuu hankeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Hyvä viestintä on onnistuneen hankkeen edellytys. Tiedota hankkeen toiminnasta ja EU:n rahoitusosuudesta hankkeessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuensaajan viestintäohje (maaseutu.fi)

Tutustu Pohjois-Savossa rahoitettuihin kehittämishankkeisiin (pdf)

Kysy lisää maaseudun kehittämishankkeista


Päivitetty