Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun hanketukien avulla tehdään maaseudusta parempi paikka asua, elää ja yrittää. Onko sinulla idea, jonka avulla parantaisit oman seutusi viihtyvyyttä?

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat parantaa kotikyläsi laajakaistayhteyksiä tai kehittää siellä tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia, kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen tai vahvistaa verkkoyhteyksiä. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet mahdollistavat muun muassa maaseudun asukkaiden ja yritysten kouluttamista tai uusien tuotantomenetelmien esittelyä.

Rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Aloittaa kannattaa kuitenkin ottamalla yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittämishankkeet - Pohjois-Pohjanmaa

ELY-keskus rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita

Vuoden 2017 loppuun mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt 71 hankepäätöstä, joille on myönnetty tukea 18 320 304 euroa (EU ja valtio). Kehittämishankerahaa on käytettävissä vuoteen 2020 mennessä yhteensä 36 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti toteutusalueeltaan seutukuntaa laajempia tai koko maakunnan kattavia kehittämishankkeita tai ylimaakunnallisia hankkeita. ELY-keskuksesta voidaan rahoittaa myös kohdealueeltaan rajattuja, kustannusarvioltaan merkittäviä kehittämishankkeita ja investointeja, mikäli ne ovat erityisen merkittäviä maaseudun kehittymisen kannalta.  Leader-ryhmät rahoittavat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investointihankkeita. Leader-ryhmien tukemissa hankkeissa korostuvat Leader-toiminnan periaatteet, jotka on määritelty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Uudenlaisten, kokeilevien ja vaikeasti ennustettavien toimintatapojen käyttöä edistetään Leader- hankkeilla.

Maaseuturahaston yhteinen asiointisähköposti: maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja:
Asiantuntija, maaseudun kehittämisryhmä, Kukka Kukkonen, puh. 0295 038 232
Ryhmäpäällikkö, maaseudun kehittämisryhmä, Tiina Suutari, puh. 0295 038 138

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa