Pohjois-Karjalan kasvupalvelupilotti 1

 Metsäbiotalousosaamisen vienti maailmalle - case Kanada

Alue: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Yhteyshenkilö: TeamFinland koordinaattori Tapio Kinnunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Mitä tavoitellaan:

 • Yhteistyön kehittämistä maakunnasta maailmalle. Yhteistyön avulla hajautunut eri organisaatioissa oleva toimialaan liittyvä osaaminen saadaan tukemaan yritysten kansainvälistymistavoitteita ja luomaan vientituloja.
 • Verkostotoimintaan ja Kanadan markkinoihin liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen
 • Kaiken metsäbiotalouteen ja sen markkinapotentiaalia tukevan suomalaisen osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden haasteiden ratkaisussa.
 • Pilottiin liittyvien pk-yrityksien Kanadan markkinoihin liittyvien pilotin toimintasuunnitelmaan kuvattavien tavoitteiden saavuttaminen.
 • Yritysten palveluun ja verkoston toimintaan liittyvän rahoituksen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen yrityksien pilottiin liittyviin tavoitteisiin pääsyssä.
 • Tiedon hankinta verkostolle Kanadan markkinoilta paremmin tarvittavien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja tarvittavien palvelujen hankkimiseksi.
 • Asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja kaikkien toimijoiden resursseja hyödyntävä yhteistyö, jota voidaan hyödyntää muille kohdemarkkinoille etabloituessa ja mahdollisesti myös muilla toimialoilla tarvittavan verkostoyhteistyön tehostamiseen.

Millä keinoin:

 • Selvitetään verkoston toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyössä pilottiasiakkaat ja pilottikohdealue Kanadassa.
 • Sovitaan tavoitteet; mitä ja millaisella aikataululla asiakkailla on tarve toteuttaa mahdollisia investointeja ja osaamisen kehittämistä.
 • Laaditaan verkostolle toimenpidesuunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • Hyödynnetään ulkopuolinen apu verkoston kehittämisessä.
 • Kartoitetaan toimintaresurssit ja niiden lisätarve.
 • Selvitetään asiakkaiden osaamistaso ja teknologiatarpeet metsäbiotalouden hyödyntämiseen liittyen.
 • Hankitaan ulkopuolista asiantuntija-apua toimenpiteiden selvittämiseen ja toteuttamiseen Kanadassa ja Suomessa.
 • Tavoitteiden mukaisesti lähdetään yhteistyössä toteuttamaan toimenpiteitä ja luomaan toimintamallia, joka kuvataan.
 • Hyvien käytäntöjen esille nostaminen muista alueella käynnissä olevista kansainvälistymisen kehittämiseen liittyvistä verkostohankkeista
 • Uudistetaan toimintatapoja ja kehitetään yrityksien kanssa tehtyä yhteistyötä ja palvelua.
 • Tavoitellaan asiakaslähtöisiä ja joustavia palveluja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.