Kasvinsuojeluaineiden valvonta

Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja markkinavalvontatehtävät hoidetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). Valmisteiden hyväksymiseen ja koetoimintaan liittyvät lomakkeet löytyvät Tukesin Internet-sivuilta.

ELY-keskukset hoitavat kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät Ruokaviraston ohjaamana.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.