Kantatie 79 Kaukosen silta ja tiejärjestelyt, Kittilä - Lappi

Rovaniemen ja Kittilän välisellä kantatiellä 79 oleva Kaukosen uusi silta ja siihen liittyvät tiejärjestelyt ovat valmistuneet.

Kantatie 79 rakennettiin uuteen paikkaan noin 3,3 km matkalle aiemmin käytössä olleen tien itäpuolelle alkaen meijerintien liittymästä. Uudelle tieosuudelle rakennettiin erillinen kevyen liikenteen väylä 1,6 km matkalle. Ounasjoen yli rakennettiin uusi 180 metriä pitkä silta.

Kantatielle rakennettiin pohjavesialueen kohdalle pohjavesisuojaus 1,8 km matkalle. Maantie 9391 (Kolarintie) rakennttiin uuteen paikkaan n. 1,1 km matkalle.

Urakoitsijana toimi Graniittirakennus Kallio Oy ja rakentamistöiden kustannukset olivat noin 8,5 miljoonaa euroa.

Uusi silta ja tieyhteys avattiin liikenteelle syksyllä 2014. Viimeistelytyöt ja vanhan sillan purkutyöt valmistuivat joulukuussa 2014.

Ajankohtaista rakentamisen aikana

Työmaan tilannekatsaus 1.9.2014

Ounasjoen ylittävän Kaukosen sillan ja uusien tieyhteyksien rakennustyöt ovat valmistuneet etuajassa. Uusi silta ja tieyhteydet avattiin liikenteelle perjantaina 29.8.2014.

Sillan avajaisjuhlaa vietetään torstaina 11.9.2014.

Vanhan sillan purkaminen aloitetaan viikolla 37.

Kuva: Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus

 

 

Työmaan tilannekatsaus 1.8.2014

Kaukosen sillan päällystystyöt ovat käynnissä ja teiden viimeistelytöitä tehdään parasta aikaa. Teiden päällystystyöt alkavat viikolla 32.

 

 

Kuva: Graniittirakennus Kallio Oy

 

 

 

Työmaan tilannekatsaus 12.3.2014

Sillan kannen betonointi aloitettiin suunnitellun mukaisesti tiistaina 4.3 klo 18.00. Betonimassaa tuotiin Kittilästä sekä Rovaniemeltä noin 2000 m3, mikä tarkoitti että noin 300 kpl betoniautoa kävi siltatyömaalla tuomassa massaa. Betonointi saatiin valmiiksi torstaina 6.3 n. klo 21.00. Itse kannen valamiseen osallistui 2 kpl 12 hengen työporukkaa sekä ELY-keskuksen valvoja. Betonointi annetaan kuivua tämän viikon ajan ja ensi viikolla sillan kansi jännitetään. Tämän jälkeen aletaan vähitellen purkaa kannen muottia.

 

Kuva: Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus

 

 

Työmaan tilannekatsaus 6.2.2014

Kaukosen sillan rakennustyöt etenevät rivakkaa vauhtia. Sillan kannen valumuotti on valmis. Työt jatkuvat kannen raudoitustöillä ja sääsuojan rakentamisella. Kannen betonointi on suunniteltu tehtäväksi viikolla 10.

Tien rakennustyöt ovat keskeytyksissä talvikauden ajan.

 

Kuva Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus

 

 

 

Työmaan tilannekatsaus 7.1.2014

Sillan välituet on valettu. Sillan rakentaminen jatkuu maatukien laakereiden asennuksella ja kannen muottitöillä. Kannen muottilaudoitusta on tehty molemmilta maatuilta välitukien suuntaan noin 25 metriä. Työnaikaisen sillan runko on valmistunut ja seuraavaksi työsillalle asennetaan kansilankut. Työnaikainen silta valmistuu lähiaikoina.


Uusien tieyhteyksin rakennustyöt jatkuvat rumpujen asentamisella sekä korvaavien vesijohtojen ja pienviemäreiden asennustöillä.

Kuva: Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus

 

 

 

Työmaan tilannekatsaus 26.11.2013

Sillan välitukien anturat ja maatuet on valettu. Välitukien osalta on käynnistetty muottien rakentaminen. Sillan kannen rakentamista varten ollaan pystyttämässä työnaikaisia tukia ja välitukien välisen työskentelysillan rakentaminen on aloitettu.  Sillan rakennustyöt jatkuvat välitukien muottitöiden jälkeen tukien raudoitustöillä ja sen jälkeen betonoinnilla.

Uusien tieosuuksien penkereet on pääosin rakennettu ja raviradan kohdan maaleikkaus ja salaojitus on tehty. Rakennustyöt jatkuvat rumpujen asentamisella ja tien rakennekerrosten tekemisellä.

Kuva: Graniittirakennus Kallio Oy, Jarkko Heiskanen

 

 

 

Työmaan tilannekatsaus 21.10.2013Kuva Graniittirakennus Kallio Oy Jarkko Heiskanen

Sillan välitukien rakentamista varten jokiuomaan on tehty työnaikaiset penkereet. Rannoille tulevin maatukien muotitus on myös käynnissä.

Uudelta tielinjalta on pintamaat suurimmaksi osaksi poistettu ja tiepenkereiden rakennustyöt ovat käynnissä.  Raviradan kohdalla on aloitettu maiden leikkaukset ja Kotiojan uusi uoma on saatu pääosin kaivettua.

Siltatyö jatkuu jokiuomaan rakennettavien välitukien perustustöillä.

Kuva: Graniittirakennus Kallio Oy, Jarkko Heiskanen
 

Lisätietoja

Projektivastaava Juha Koivumaa, puh. 0295 037 234

Päivitetty