ELY-keskusten päätökset kalatalousalueista

Uusien kalatalousalueiden rajat on vahvistettu kalatalousviranomaisen päätöksillä 13.12.2017.

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset nimesivät kymmenen uuden kalastuslain mukaista alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää vuoden 2016 alussa. Yhteistyöryhmien jäseninä toimivat kalastusalueiden, kalatalous- ja ympäristöjärjestöjen, tutkimuksen, hallinnon, maakuntien liittojen sekä saamelaisten kotiseutualueella Saamelaiskäräjien edustajat. Yhteistyöryhmien ensimmäinen tehtävä oli tehdä ELY-keskukselle ehdotus toimialueensa kalatalousaluejaoksi (KaL 33 §). Yhteistyöryhmät tekivät ehdotukset vuoden 2016 lopulla.

Kalatalousviranomaiset pitivät alueellisten kalatalouden yhteistyöryhmien ehdotukset ja ehdotusten mukaiset kartat nähtävillä verkkosivuillaan yhtä aikaa koko maassa ajalla 31.1.2017–31.3.2017. Ehdotusten nähtävillä olosta tiedotettiin yhteistyöryhmiä ja niiden jäsenjärjestöjä, maa- ja metsätalousministeriötä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestöä. Nähtävillä olosta tiedotettiin myös Virallisessa Lehdessä 3.2.2017. Ehdotuksista annettiin kaiken kaikkiaan noin 150 lausuntoa ja muistutusta.  

Kalatalousviranomaisen päätökset 118 kalatalousalueen rajoista ovat pääsääntöisesti yhteistyöryhmien ehdotusten mukaisia. Alueita määritettäessä otettiin huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Rajoihin vaikuttivat myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

Lisätietoja:

 

 

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.