Kalastus Tenojoella

Huom! Sivun sisältöä päivitetään, pahoittelemme puutteita.

Tenojoella vierailee vuosittain noin 9 000 kalastusmatkailijaa. Tenojokivarren kalastusmatkailijan kalastusaika on keskimäärin neljä vuorokautta. Kalastuskauden aikana ostetuista noin 32 000 kalastusvuorokaudesta vuosittain hieman yli puolet kohdistuu venekalastukseen. Tenojoesta saatu vuotuinen lohisaalis on ollut yhteensä keskimäärin 130 tonnia.

Tenojoen kalastuspiirin alueella on voimassa vuonna 1989 Suomen ja Norjan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehty sopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö (Sopimussarja 94/1989), joiden eräät määräykset on hyväksytty lailla (1197/1989). Kalastusasioista vastaavat viranomaiset ovat Lapin ELY-keskus ja Fylkesmannen i Finnmark. Osapuolet sopivat vuosittain esim. ulkopaikkakuntalaisten kalastusajoista, rauhoitusalueista ja kalastuslupien hinnoista.

Venerekisteri

Vesikulkuneuvorekisteri on siirtynyt maistraatilta Trafille 1.8.2014. Vain paikkakuntalaisen kalastuslupaan oikeutettu henkilö voi saada veneitä rekisteröityä Tenojoen kalastusta varten. Toisen henkilön omistamia veneitä ei voi rekisteröidä omiin nimiinsä. Kilvet ovat venekohtaisia, jos vene poistetaan käytöstä, niin siitä tulee tehdä maksuton poistoilmoitus. Ja kun ostetaan uusi vene, se rekisteröidään ensirekisteröintinä, jolloin vene saa uuden tunnuksen. Tenojoen veneet rekisteröidään Lapin ELY-keskuksen paikallislupien myyntipisteessä Utsjoella, osoitteessa Nuorgamintie 7.

Lisätietoja veneiden rekisteröinnistä Trafin sivuilta:

Älä levitä lohiloista!

Ylä-Lapin vesistöjen alueelle tuotavien veneiden, kanoottien sekä kaikkien kalastusvälineiden- ja tarvikkeiden tulee olla täysin kuivia tai desinfioituja ennen niiden käyttämistä (MMM:n asetus 1376/2004). Desinfiointiasemia tulee käyttää aina, jos on vähänkin epäilystä veneiden tai välineiden, esimerkiksi kahluuhousujen tai haavien puhtaudesta.

Gyrodactylus salaris on noin 0,5 mm:n pituinen lohen iholla elävä loinen, jota ei voi havaita paljain silmin. Loista tavataan yleisesti Itämereen laskevissa joissa, missä sen ei ole todettu aiheuttavan lohenpoikasille kuolleisuutta. Atlanttiin laskevien jokien lohikannoilla ei ole vastustuskykyä loisen lisääntymistä vastaan. Loinen onkin aiheuttanut lohen jokipoikasten kuolleisuutta lähes 40 joessa Norjassa. Tarkempaa tietoa loisesta ja sen torjunnasta on Tenoinfo -esitteessä ja Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sivuilla.

Tenojoen luvanmyyntipaikat, joissa kaikissa desinfiointimahdollisuus:

 • Arvi  Torikka, Angeli
 • Kalastajan Majatalo, Karigasniemi
 • Juha Lohi, Seitala  
 • Tenon Tunturituvat ky, Tanssijoki
 • Tenon Kalastus- ja Eräpalvelu, Yläköngäs
 • Lomakylä Valle, Utsjoki
 • Uulan Säästö, Utsjoki
 • Tenon Lohituvat, Niemelä
 • Pub Restaurant Rastigaisa, Utsjoki
 • Vetsituvat, Vetsikko
 • Vetsikon leirintämökit, Vetsikko
 • Tenon Lohiranta, Niittyranta
 • Tenon luonnontuote / Tenon lohikellari, Boratbokca
 • Nuorgamin Lomakeskus, Nuorgam

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa