Tienpidon rahoitus

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle on osoitettu määrärahaa vuodelle 2019 yhteensä 27,226 M€, kun mukaan lasketaan myös vuoden 2018 saldot. Tienpidon perusrahoitus on vain 21,93 M€, joka on yli 10 prosenttia eli lähes 3 M€ vähemmän kuin vuonna 2018. Kohdennettua erillisrahoitusta on yhteensä 3,69 M€, josta tieverkon parantamissuunnitteluun on osoitettu 1,1 M€ ja korjausvelkaohjelman hankkeiden loppuun saattamiseen 0,8 M€. Vielä vuonna 2018 käytössämme olleet lisämäärärahat, perusväylänpidon korjausvelkarahoitus ja perusväylänpidon lisärahoitus yhteensä 12,5 M€, on kaikki käytetty. Lisäksi on osoitettu määrärahoja joukkoliikenteen palvelujen ostoon 1,825 M€, yksityisten teiden korjausavustuksiin 1,903M€ sekä maanhankintaan ja korvauksiin 2,30 M€.

Tienpidon peruskehys sisältää Valtiovarainvaliokunnan lisäämän 1,1 M€ seuraaviin liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviin hankkeisiin:

  • Mt 354 (Inkeroistentie) jk-pp-tie välille Päätie- Valtatie 15 Kouvolassa; 0,3 M € sekä
  • Mt:n 3864 parantaminen välillä Sipari–Pulsa Lappeenrannassa; 0,8 M€.

Päivittäinen kunnossapito (hoito ja ylläpito) vie suurimman osan tienpidon rahoituksesta. Kun tienpidon perusrahoituksen kehys on laskenut edellisestä vuodesta ja erillisohjelmat ovat päättyneet, on tienpidon rahoitus todella kriittinen. Vain välttämättömät hoidon ja ylläpidon toimenpiteet voidaan toteuttaa. Lisäksi ostovoima heikkenee ja vuosittain saadun rahoituksen vaikuttavuus pienenee, koska rahoituskehyksiä ei ole sidottu indeksiin. Parantamiseen ei ole rahaa ollenkaan. Väyläviraston rahoituksen lisäksi ELY:llä on suunnitelmakaudella joitakin yhteisesti kuntien ja kaupunkien kanssa rahoitettuja hankkeita. Vuonna 2019 on käynnistymässä "Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020"- ohjelma. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella on ohjelmassa kolme hanketta:

  • Imatra border crossing point, taxfree -palautuspisteen siirto ja uuden kaistan käyttöönotto rajan pinnassa
  • Parikkala border crossing point, vt 6 liittymäjärjestelyt sekä maantien 4012 parantaminen,
  • Vaalimaa border crossing point, vanhan rekkaparkin puolikkaan muuttaminen henkilöliikenteen käyttöön

Tienpidon rahoituksen jakautuminen 2019

Päivitetty