Teiden hoito

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen maanteiden hoito perustuu valtakunnallisiin toimintalinjoihin.  Hoito jakautuu viiteen eri kokonaisuuteen: talvihoito, liikenneympäristön hoito, sorateiden hoito, ohjelmoidut korjaukset sekä muut korjaukset.

Talvihoidon laatuvaatimukset määräytyvät tien liikennemäärän, tieluokan, liikenteen luonteen ja ilmastovyöhykkeen perusteella, ottaen huomioon keskeiset asiakastarpeet. Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen Väylävirasto) on määritellyt ja viimeksi vuoden 2018 lopulla päivittänyt talvihoidon toimintalinjat, jotka ovat pohja kunnossapidon toiminnoille.

Liikenneympäristön hoidolla tarkoitetaan vihertöitä, kuten vesakon poistamista, levähdysalueiden ja pysäkkikatosten siisteyttä sekä liikennemerkkien puhtaanapitoa. Liikenneympäristön hoito on tärkeä osa viihtyisyyden ja liikenneturvallisuuden luomista.

Sorateiden hoidolla vaikutetaan tiestön pinnan kuntoon ja sitä kautta tienkäyttäjien ajomukavuuteen. Hoitotoimenpiteitä ovat esimerkiksi pinnan tasaus ja paikkaaminen sekä sorastus ja pölynsidonta. Lisäksi teitä muokataan sekä hoidetaan pintakelirikkoa ja pieniä routavaurioita Soratiet kestävät päällystettyjä teitä heikommin liikennekuormitusta. Lisäksi rankat sateet, kuivat kesät ja routa vaurioittavat sorateitä. Vaikka sorateitä kunnostetaan, joudutaan silti asettamaan painorajoituksia kelirikkoisille teille.

Hoitotyöt toteutetaan neljänä alueurakkana, Kouvolan, Kotkan ja Lappeenrannan sekä Imatran alueurakat. Lappeenrannan urakan erikoisuutena on Saimaan kanavan huoltotie. Tämän vuokra-alueella sijaitsevan tien hoitovastuu on valtiosopimuksella osoitettu Suoman valtiolle. Väylävirasto on kohdistanut tien hoito- ja ylläpitovastuun Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Kotkan ja Kouvolan urakoita toteuttaa YIT, Lappeenrannan ja Imatran urakoita NCC . Kouvolan  urakka päättyy vuonna 2019, mutta YIT jatkaa sen toteuttamista seuraavat viisi vuotta. Kotkan urakka päättyy 2020. Alueurakoiden lisäksi hoidon sisällä tehdään ohjelmoituja korjaustöitä, joiden avulla parannetaan suuria kokonaisuuksia yli alueurakoiden rajojen.

Päivitetty