Alueelliset investoinnit

Alueellisia investointihankkeita pyritään toteuttamaan ELY-keskuksille jaettavan perusväylänpidon rahoituksella. Valitettavasti rahoitus on viime vuosien aikana pienentynyt. Vuosille 2019 - 2021 ei investointirahoitusta ja -hankkeita ole lainkaan. Lisäksi Väylävirasto toteuttaa ELY-keskusten alueilla tieverkon kehittämishankkeita ja erillisiä valtakunnallisia teemahankkeita. Nämä ovat eduskunnan erikseen päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä hankkeita. Viimeisimmät kehittämishankkeet Kaakkois-Suomessa ovat olleet parhaillaan käynnissä oleva Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola-Keltti ja vuosi sitten valmistunut Valtatien 7 parantaminen välillä Hamina-Vaalimaa.

Väyläverkon suurten kehittämishankkeiden priorisointi tapahtuu valtakunnallisesti. Vuonna 2020 keväällä priorisointi tapahtuu ensimmäistä kertaa toteutettavan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman julkistamisen yhteydessä. Tiehankkeiden osalta kaakossa suunnitelmavalmius on pisimmällä valtatiellä 15 Kotkan ja Kouvolan välillä. Kotkan sisääntulotiestä (Hyväntuulentie, Paimenportin liittymä) on valmis ja hallinnollisesti hyväksytty tiesuunnitelma. Osuuden Rantahaka - Kouvola ensimmäisen vaiheen tiesuunnitelma valmistuu teknisesti kesällä 2019 ja hallinnollinen hyväksyminen on saatavissa sille alkuvuodesta 2020.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella parannettiin vuonna 2018 maanteitä lähes 30 M€:lla (Tienparannuskohteet 2018 -kartta). Yhteensä maantietä parannettiin noin 100 kilometrin matkalla. Rahoitus koostui lähes kokonaan erillisohjelmien rahoituksista. Erillisohjelmia olivat mm. korjausvelkaohjelma ja perusväylänpidon lisärahoitusohjelmat.

Vuonna 2019 saatetaan loppuun vuonna 2018 aloitettuja hankkeita ja toteutetaan pieniä liikenneturvallisuutta parantavia hankkeita osin yhteistyössä kuntien kanssa:

  • maantien 14813 Toijantien parantaminen, Taipalsaari, viimeistelytyöt
  • maantien 375 Enäjärvi-Saittara soratieosuuden parantaminen, viimeistely ja päällystys
  • maantien 3543 Muhniemi-Ummeljoki soratieosuuden parantaminen, Kouvola, viimeistely ja päällystys
  • maantien 387 (Vaalimaantie) kevyenliikenteen järjestelyt (Lappeenrannan kaupunki toteuttaa)
  • maantien 365 (Helsingintie) suojatiejärjestelyt Keltintien liittymän kohdalla (yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa)
  • maantien 14707 Häppiläntien peruskorjaus Virolahdella

Tulevaisuuden hanketarpeet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella:

 

Hankkeen nimi

 

 

Viimeisimmän suunnitelman vaihe

 

Vt 15 Kotkan sisääntulo

 

 

Tiesuunnitelma

 

Vt 15 Kotka - Kouvola yhteysvälihanke, 1. vaihe ts

   

Tiesuunnitelma

 

Vt 6 Hevossuo-Nappa / Korian kohta

 

 

Tiesuunnitelma

 

Vt 6 Lappeenranta - Imatra, MOL

 

 

Tiesuunnitelma

 

Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, Kouvola

 

 

Yleissuunnitelma

 

Vt 12 Lahti-Kouvola, vaihe 1 (Uusikylä-Tillola)

 

 

Yleissuunnitelma

 

Vt 13 Nuijamaan rajanylityspaikan järjestelyt

 

 

Yleissuunnitelma

 

Mt 355 Merituulentie

 

 

Yleissuunnitelma

 

Vt 15 (mt 370) Kouvola-Valkeala

 

 

Aluevaraussuunnitelma

 

Vt 26/mt387 Hamina-Lappeenranta liikennekäytävä

 

 

Toimenpidesuunnitelma

 

Vt 13 Ristiina–Lappeenranta

 

 

Toimenpidesuunnitelma

 

Vt 6 Tykkimäki-Kaipiainen 1. vaihe

 

 

Yleissuunnitelma

 

Vt 13 Lappeenranta-Nuijamaa

 

 

Yleissuunnitelma

 

Vt 6 Imatra-Parikkala

 

 

Yhteysväliselvitys

Päivitetty