SILTOJEN YLLÄPITO

Siltojen ylläpidolla varmistetaan rakenteiden pitkäaikainen käyttökelpoisuus ja turvallisuus. Tienkäyttäjälle sillan huono kunto ei yleensä näy ennen kuin liikennettä joudutaan jollain tavalla rajoittamaan. Huonokuntoisille silloille joudutaan ajoittain asettamaan lähinnä elinkeinoelämän kuljetuksia haittaavia painorajoituksia. Painorajoitettuja siltoja on Kaakkois-Suomen 904 sillasta tällä hetkellä 26. Painorajoitettujen siltojen määrä nousi ajoneuvoasetuksen muutoksen myötä, jolloin ajoneuvojen maksimipainoksi sallittiin 76 tonnia.

Huonokuntoisia siltoja on alueellamme tällä hetkellä 22, kun niitä koko maassa on noin 650. Suomessa olevista huonokuntoisista silloista on noin 4 % Kaakkois-Suomen alueella, joten voidaan sanoa että Kaakkois-Suomen sillat ovat  keskimääräistä paremmassa kunnossa. Vuosittain korjataan tai uudistetaan noin 10 siltaa ja lisäksi tehdään paljon pieniä siltojen kunnostustöitä. Osa silloista käytetään hallitusti loppuun ja uusitaan, kun peruskorjaus ei ole enää järkevää. Tavoitteena on optimoida silloille mahdollisimman pitkä käyttöikä pienin kustannuksin.

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisillä tarkastuksilla ja korjauskohteet valitaan tarkastusten perusteella. Huonokuntoisten siltojen määrä on taittunut ja niitä on nyt 22 kpl. Sen sijaan siltatarkastuksissa rekisteröityjen siltojen vauriopisteiden määrä on vuosittain kasvanut.

Siltojen ylläpitoon on perusrahoitusta vuosille 2019–2023 noin 2 - 3 M€ vuodessa. Vuoden 2019 perusrahoitus on 2,0 M€. Tämän lisäksi Mansikkakosken silta Imatralla ja Peräkasarin silta Luumäellä ovat saaneet erillisrahoitusta yhteensä 1,0 M€.

Rahoitus ei ole riittävää ja lisärahoitusta kaivataan. Suurin riski tulevaisuudessa on alueen suuret sillat, kuten Keltin silta ja Mansikkalan silta valtatiellä 6.

 

 


 

Päivitetty

oikopolut

MUUALLA VERKOSSA