Joukkoliikenne

ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle. Joukkoliikenteen järjestämistä säätelevät EU:n asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä kansallinen joukkoliikennelaki.

ELY-keskukset määrittelevät joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa, hankkivat liikennepalveluja ja myöntävät reitti- ja kutsujoukkoliikennelupia 30.6.2018 saakka. ELY-keskukset hoitavat myös joukkoliikenteen valtion rahoitukseen liittyviä tehtäviä.

Joukkoliikenteen tarpeet huomioidaan kaikessa liikenteen suunnittelussa. Tavoitteena on pysäkkien varustelun parantaminen ja teiden talvihoidon kehittäminen joukkoliikenteen tarpeet huomioiden sekä matkaketjujen toimivuuden edistäminen parantamalla liityntäpysäköintiä ja yhteyksiä pysäkeille.

TIETOA ALUEELTA

Joukkoliikenne - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

ELY-keskus huolehtii osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja määrittelee toimivaltaisena viranomaisena joukkoliikenteen palvelutason toimivalta-alueelleen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimivaltaisina viranomaisina ovat alueella ELY-keskuksen lisäksi Joensuun, Kuopion, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, jotka vastaavat  alueensa palvelutason määrittelystä ja toteuttamisesta huomioiden myös seudulliset palvelutarpeet ja -määrittelyt. Vuoden 2012 alusta Joensuun toimivalta-alueeseen ovat kuuluneet myös Kontiolahden ja Liperin kunnat ja Kuopion toimivalta-alueeseen Siilinjärven kunta.

Waltti-kortti otettiin käyttöön kesäkuussa 2016

Waltti on joukkoliikenteen matkakortti, joka perustuu vyöhykepohjaiseen hinnoitteluun. Kesäkuun 2016 alusta alkaen Waltti otettiin vaiheittain käyttöön Iisalmen, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin kaupunkeihin suuntautuvassa maaseudun linja-autoliikenteessä.

Paikallisliikenteissä Waltti-kortti on käytössä Kuopiossa, Joensuussa, Iisalmessa ja Mikkelissä.

AIKATAULUT

Itä-Suomen Waltti-liikenteen aikataulu-, reitti- ja  lipputietoja löydät osoitteesta
www.ely-keskus.fi/web/waltti-ita-suomi

Matka.fi -palvelun reittioppaasta voi hakea kaikkia joukkoliikenteen aikatauluja lukuun ottamatta kaupunkien paikallisliikennettä. Palvelu on Liikenneviraston ylläpitämä:
matka.fi

Muun kuin Waltti-kaukoliikenteen aikataulut löytyvät Matkahuollon aikataulupalvelusta ja liikenteenharjoittajien omilta internet-sivuilta.
Matkahuolto

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa