Henkilöstöpalvelut

Kun työssä olevan henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa yhteishankintakoulutuksena. Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Näin toteutettuun yhteishankintakoulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä, joka osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla. Lisäksi vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen.

Henkilöstön hankinnassa ELY-keskus auttaa yhteishankintakoulutuksella. Henkilöstön hankinnassa auttaa myös työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä työpaikat-palvelu, jonne työnantajat voivat ilmoittaa yrityksessä avoinna olevat tehtävänsä.

Jos yrityksessä harkitaan ulkomaisen henkilöstön hankintaa, neuvontaa saa työ- ja elinkeinotoimistojen EURES-palveluista. Oleskeluluvasta löytyy lisätietoa työ- ja elinkeinotoimistojen työlupa-osiosta.

Työnlinja-puhelinpalvelusta saa neuvontaa henkilöstön rekrytointiin, kehittämiseen ja työyhteisön muutostilanteisiin liittyvissä asioissa.

TIETOA ALUEELTA

Yritysten kehittämispalveluista varmuus päätökselle: Tamico täsmäkouluttaa koko henkilöstönsä

Tietotekniikan palvelutalo Tamico Oy on asiakkaidensa strateginen kumppani, aina asiakkaan tarpeiden hermolla. Teknologiat muuttuvat, tarpeet muuttuvat – ja tamicolaisten taidot punnitaan joka päivä uudestaan. – ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen johtamiseen ja henkilöstöön liittynyt konsultointijakso loi pohjan sille, että aloitamme yrityksen historian laajimman koulutusprojektin, kertoo toimitusjohtaja Hannu K. Mattila.

Tamico rakentaa yritysten tietojärjestelmiä ja ottaa niistä kokonaisvastuun. Palvelutuotteet sisältävät teknisen hallinnan ja kustannustenhallinnan lisäksi muun muassa tietotekniikan hyviä käytäntöjä ja tietoturvaa – myös muutoksen hallintaa teknologian ja asiakkaan toiminnan jatkuvasti kehittyessä.

Punaisena lankana yrityksen liki 30-vuotisen historian ajan on ollut se, miten tietotekniikka voi hyödyttää asiakkaan liiketoimintaa.  

– Asiakas ei halua ostaa tekniikkaa, vaan sitä, mitä sillä saadaan aikaan. Meidän asiamme on hakea hyödyn näkökulmia.

Luottamus on ansaittava – joka ikinen päivä

Hannu K. Mattila huomauttaa, että koska asiakas ostaa Tamicolta kokonaisuuden ja ottaa sen strategiseksi kumppanikseen, tarvitaan vahvaa luottamusta – niin asiakkaan ja Tamicon ja sen henkilöstön kuin Tamicon ja sen päämiestenkin välillä. Luottamus on ansaittava joka ikinen päivä ja työ on tehtävä niin, että luottamus vain kasvaa.

– Strateginen kumppanuus on ihmisten välistä kumppanuutta. Jos emme vielä tunne toisiamme, luottamusta aletaan rakentaa pala palalta. Siinä tietenkin teknologioiden ja tekniikan osaaminen ja hallinta ovat tärkeitä, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että työntekijämme pystyvät hyvään vuorovaikutukseen. Löytyvätkö hyödyt? Onnistuuko kanssakäyminen? Merkitystä on paitsi kunkin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, myös sillä, minkälainen kulttuuri yrityksessämme on.

Hannu K. Mattila pitääkin ykköstehtävänään huolehtia Tamicon me-hengestä.

– Meille on tärkeää yhdessä tekeminen, että ihmiset oppivat toisiltaan, oppivat jakamaan tietoa ja pyytämään apua. Uskon tämän olevan kilpailuvalttimme, ja siksi osaamisesta ja jatkuvasta oppimisesta on pidettävä huolta. Tähän tähtää ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista lähtölaukauksen saanut TäsmäKoulutus-projektimme.
 


Tamicon kehitysjohtaja Matti Turunen (vas.) päivittää toimitusjohtaja Hannu K. Mattilalle yrityksen TäsmäKoulutus-hankkeen koulutussuunnitelman tilannetta.
 

Yritys sai juuri sitä, mitä tarvitsi

Tamico on tehnyt ELY-keskus- ja  TE-toimistoyhteistyötä pitkään. Ratkaisevia kehitysportaita ovat olleet muun muassa toimitusjohtajakurssi ja Kasvuaskel. Vuoden 2015 alussa yritys tuli valituksi mukaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä tuottamiin yritysten kehittämispalveluihin.

Yrityskartoituksen ja tilanneanalyysin jälkeen se valitsi johtamiseen ja henkilöstöön keskittyvän viisipäiväisen konsultoinnin.

Mattilan mielestä erittäin tärkeää oli, että ELY-keskuksen kilpailuttamista konsulteista löytyi asiantuntija, jonka yritys tuntee ja joka tuntee yrityksen.

– Pääsimme tilanteeseemme käsiksi heti. Konsultoinnissa käytiin läpi erilaisia teesejä ja prepattiin toimitusjohtajakurssin oppeja ja sen jälkeisiä toimia. Keskeistä oli päätös alkaa laatia koulutussuunnitelmaa. Sitten ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa yhteistyössä rakensimme TäsmäKoulutus-hankkeen, jonka sisältöä hiotaan koulutusta koordinoivan Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Yksin emme koulutussuunnitelmaa olisi osanneet tehdä.

Koulutus koskee koko henkilöstöä ja kestää kaksi vuotta. Nimensä mukaisesti koulutuksella on täsmäaiheet: asiakkaiden kohtaaminen, myynti, johtaminen, teknologia, päämiesten tuotteet ja ratkaisut. Täsmää on sekin, että koulutukset sijoitetaan kohtiin, joissa niistä on eniten hyötyä.  

– Yhteistyö on sujunut joustavasti. Meillä on ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa yhteinen näkemys tilanteestamme sekä siitä, mitä tarvitsemme ja mistä on meille hyötyä.

Kasvu on ainoa vaihtoehto

Tamico on koko ajan kasvanut, mutta vuonna 2012 kasvulle asetettiin selkeä tavoite: kun tietotekniikan palveluammattilaisia talossa on nyt noin 30, vuonna 2020–2022 heitä on 70–80. Liikevaihto on kasvanut nykyisestä noin 3,4 miljoonasta noin 10 miljoonaan euroon ja toimintaa on yhden sijasta 3–4 paikkakunnalla.

 – Asiakastarpeet kasvavat, päämiehet edellyttävät, että kasvetaan. On myös pystyttävä luomaan organisaatio, jossa hyville työntekijöille on tarjolla urakehitysmahdollisuuksia. Jos tällä alalla aikoo toimia, on oltava kasvuyritys ja kehitettävä osaamista koko ajan.
 

Toimitusjohtaja Hannu K. Mattila Tamicon asiakaspalvelu- ja valvomokeskuksessa.

 

tamico.fi


 

Teksti Annikaisa Knuutila
Kuvat Mika Kanerva
Hybridiviestintä Effet Oy


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.