Henkilöstöpalveluyritysten rooli työperusteisessa maahanmuutossa 

Uudenmaan ELY-keskuksen INSITE-hanke toteutti alkusyksystä 2010 kartoituksen, jolla selvitettiin henkilöstöpalveluyritysten roolia työperusteisessa maahanmuutossa.

Henkilöstöpalveluyrityksille suunnatun kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa henkilöstöpalveluyritysten hyvistä käytännöistä ulkomaisen työvoiman rekrytointiin sekä asettautumis-, koulutus- ja perehdytyspalveluihin liittyen. Myös henkilöstöpalveluyritysten ja työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyötä ja sen kehittämistarpeita selvitettiin.

Kartoituksen tulokset on koottu raporttiin:

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.