Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta.

HUOM! Katso-tunnistautuminen poistuu vuodenvaihteessa ja Katso-valtuutus vaiheittain vuoden 2020 aikana. Muutos koskee Ruokaviraston Hyrrä- ja Nekka-asiointipalveluja sekä Elintarvikeilmoitusten lomakepalvelua.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan maaseuturahasto - Pohjois-Pohjanmaa

Uusi ohjelmakausi 2014-2020

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään Euroopan maaseuturahaston teknistä apua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanotehtävien hoitamiseen. Teknisen avun hankkeesta maksetaan ohjelman tiedotuskulut sekä pääosa maaseuturahaston toimeenpanotehtäviä hoitavien henkilöiden palkka- ja matkakuluista. Toimeenpanotehtäviä ovat mm. ohjelman toteuttamista edistävien koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, hankehakujen järjestäminen, rahoitus- ja maksatushakemusten käsittely, hankkeiden tarkastaminen, hankkeiden tavoitteiden ja tulosten seuranta sekä ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä.


Päivitetty