Euroopan maaseuturahasto

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Sen tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla. Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille ja maaseudun asukkaille sekä koko ympäristölle.

Maaseuturahaston varoja myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman kautta. Ohjelmakaudella 2014-2020 on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun kehittämiseksi. Tukea voi hakea maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen ja muun muassa ympäristön tilaan, palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.

Ohjelman rahoituksen hyödyntämisessä neuvovat käytännössä kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet, ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät, jotka myöntävät rahoitusta omien kehittämispainotustensa mukaisesti. Tuet maksetaan Maaseutuviraston kautta.

 

TIETOA ALUEELTA

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen Lapissa

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen Lapin keino -sivusto kertoo lappilaisista, jotka ovat kehittäneet yritystään tai asuinseutuaan ja saaneet rahoitusta maaseutuohjelmasta. Sivustolta löytyy myös kootusti tietoa maaseuturahaston yritys- ja hankerahoituksesta.

Maaseutuohjelman mahdollisuudet ovat käytössäsi kun haluat

  • kehittää kotiseutuasi, esimerkiksi parantaa kylän palveluita tai kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja
  • perustaa yrityksen tai tehdä tilan sukupolvenvaihdoksen
  • kehittää yrityksen tai tilan toimintaa
  • kouluttautua, järjestää koulutusta tai jakaa tietoa
  • panostaa maatilan kehittämiseen
  • edistää tuotantoeläinten hyvinvointia
  • parantaa ympäristön tilaa
  • etsiä uusia yhteistyökumppaneita

Maaseutuohjelmaa voi hyödyntää lähes koko Lapin maakunnassa. Maaseutuohjelman ulkopuolelle kuuluvat ainoastaan Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkialueet.

ELY-keskus myöntää maaseutuohjelman tukia alueellisen kehittämisstrategiansa mukaisiin painopisteisiin. Paikallisten Leader-ryhmien työ nojaa paikallisiin kehittämisstrategioihin, joiden tekemisessä ovat olleet mukana erilaiset maaseudun tahot, asukkaat, yrittäjät ja järjestöt.

Kun Sinulla on idea, ota yhteys ja kerro ideasi Lapin ELY-keskuksen tai paikallisen Leader-ryhmän asiantuntijalle.

Asiantuntijalta saat tietoa idean soveltuvuudesta maaseutuohjelman rahoitettavaksi sekä neuvoja idean jatkokehittämisestä hankesuunnitelmaksi. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä.

Lisätietoja:

 


Päivitetty