› Takaisin graafiseen esitykseen

Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Euroopan kalatalousrahaston on edistettävä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden toteuttamista muun muassa turvaamalla vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen. Tätä varten rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

 • kalastustoiminnan jatkuvuuden ja kalavarojen kestävän käytön varmistaminen
 • kalakantoihin kohdistuvan paineen hillitseminen suhteuttamalla yhteisön laivaston kapasiteetti käytettävissä oleviin luonnonvaroihin
 • sisävesikalastuksen kestävän kehityksen edistäminen
 • taloudellisesti elinkelpoisten kalatalousalan yritysten kehittäminen ja resurssien hyödyntämisrakenteiden kilpailukyvyn lisääminen
 • ympäristönsuojelun ja vesiluonnonvarojen säilyttämisen edistäminen
 • kalastukseen ja vesiviljelyyn käytettyjen alueiden kestävän kehityksen edistäminen ja näiden alueiden elin- ja työolosuhteiden parantaminen
 • kalastusalalla toimivien miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.
   

Alueelliset kalatalousryhmät

Alueellisten kalatalousryhmien tavoitteena on toimijoiden aktivointi ja alueen suunnitelmallinen kehittäminen. Kalatalousryhmien tehtävänä on alueen alkutuotannonedellytysten parantaminen esimerkiksi alkutuotantoa tukevan infrastruktuurin suunnittelun kehittämisellä, alueen yritysten aktivointi ja kehittäminen sekä osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen.

logo: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

TIETOA ALUEELTA

Euroopan kalatalousrahasto - Lappi

Lapin ELY-keskus vastaa kalatalousrahastoasioista Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla.

Lapin ELY-keskus myöntää rahoitusta elinkeinokalataloutta tukeviin toimenpiteisiin kalatalousrahaston tavoitteiden mukaisesti Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Rahoitusta haetaan sähköisessä verkkopalvelussa, Hyrrässä. Tukihakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriön tarkoitusta varten vahvistamalla lomakkeella. Allekirjoitettu hakemus lähetetään ELY-keskukseen, josta saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hauista.

Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikön toimialueella toimii kolme alueellista kalatalouden toimintaryhmää.

 • Pohjoisimman Lapin kalatalousryhmä, yhteyshenkilö elinkeinokalatalouden koordinaattori Markku Ahonen, 040 704 6094, markku.ahonen(at)pll.fi
 • Perämeren kalatalousryhmä, yhteyshenkilö kalatalousaktivaattori Iiro Majuri, puh. 040 759 7505, iiro.majuri(at)oulunseudunleader.fi
 • Kainuun–Koillismaan kalaleader, kalatalousaktivaattori Tero Nieminen, 050 434 0150, tero.nieminen(at)oulujarvileader.fi

Päivitetty