Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan kalatalousrahasto - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa kalatalousrahastoasioista myös Satakunnan alueella.

 

Varsinais-Suomen ELY-keskus myöntää rahoitusta elinkeinokalataloutta tukeviin toimenpiteisiin Kalatalousrahaston tavoitteiden mukaisesti Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Rahoitusta haetaan toimenpidekohtaisilla lomakkeilla. Hakemus lähetetään ELY-keskukseen, josta saa myös tietoa kaikista kalataloutta koskevista tuista ja niiden hauista.

Varsinais-Suomessa toimiva kalatalousryhmä on Vakka-Suomen kalastuspuisto, yhteyshenkilö hankeasiamies Petri Rannikko, petri.rannikko(at)ravakka.fi.

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.