› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: EU-rahoitus.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainoitetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä.

Alueellisille EU-rahoitussivuille pääsee valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2014 - 2020:

  • Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman mukaisiin hankkeisiin haetaan rahoitusta erikseen määriteltyinä hakuaikoina, yleensä kaksi kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot hakuajoista ja hakujen sisällöistä löytyvät rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Hakujen sisältö vaihtelee suuralueittain (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi).

Yritysten kehittämiseen myönnetään suoria yritystukia (yrityksen kehittämisavustus) ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Yrityksen kehittämisavustukset ovat yritysten haettavissa jatkuvasti. Alueelliset rahoituslinjaukset ja hakuohjeet:

Yritysten toimintaympäristötukia haetaan rahoittavien viranomaisten määritteleminä hakuaikoina, joista ilmoitetaan rakennerahastot.fi –verkkopalvelussa.

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien sekä maatilojen investointi- ja aloitustukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan hakujaksoittain. Tieto hakujaksoista löytyy kunkin alueen ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmästä.

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Elinkeinokalatalouden investointitukien haku on pääsääntöisesti jatkuva. Maaseutu- sekä meri- ja kalatalousrahastoista tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

ELY-keskuksista saa lisäksi neuvontaa muista Euroopan unionin tarjoamista rahoitus- ja verkostoitumiskanavista.

Huom! EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019-2020

TIETOA ALUEELTA

EU-rahoitus - Etelä-Savo

Etelä-Savossa toteutetaan Kestävää Kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmaa, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomelle on laadittu yhteinen alueellinen suunnitelma, joka tarkentaa rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettavat alueelliset hankkeet käsitellään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, ja niiden tulee toteuttaa maakuntien maakuntaohjelmien tavoitteita

Etelä-Savossa toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita rahoitetaan kalatalousrahastosta.

Etelä-Savo oli ohjelmakaudella 2007-2013 mukana Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI/CBC -ohjelmassa (eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline/rajat ylittävä yhteistyö, jonka rahoittajana oli Etelä-Karjalan liitto.

EU-rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta neljään  ELY-keskukseen. Etelä-Savon ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Hallinnollisesti hanke- ja maksatuspäätökset tehdään keskitetysti, mutta asiantuntijat  ja asiakaspalvelu säilyvät alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Maaseutuohjelman tukia hallinnoidaan Etelä-Savossa Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Yhteystietoja:

 


Päivitetty