› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: EU-rahoitus.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainoitetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä.

Alueellisille EU-rahoitussivuille pääsee valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2014 - 2020:

  • Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman mukaisiin hankkeisiin haetaan rahoitusta erikseen määriteltyinä hakuaikoina, yleensä kaksi kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot hakuajoista ja hakujen sisällöistä löytyvät rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Hakujen sisältö vaihtelee suuralueittain (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi).

Yritysten kehittämiseen myönnetään suoria yritystukia (yrityksen kehittämisavustus) ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Yrityksen kehittämisavustukset ovat yritysten haettavissa jatkuvasti. Alueelliset rahoituslinjaukset ja hakuohjeet:

Yritysten toimintaympäristötukia haetaan rahoittavien viranomaisten määritteleminä hakuaikoina, joista ilmoitetaan rakennerahastot.fi –verkkopalvelussa.

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien sekä maatilojen investointi- ja aloitustukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan hakujaksoittain. Tieto hakujaksoista löytyy kunkin alueen ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmästä.

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Elinkeinokalatalouden investointitukien haku on pääsääntöisesti jatkuva. Maaseutu- sekä meri- ja kalatalousrahastoista tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

ELY-keskuksista saa lisäksi neuvontaa muista Euroopan unionin tarjoamista rahoitus- ja verkostoitumiskanavista.

Huom! EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019-2020

TIETOA ALUEELTA

EU-rahoitus - Kaakkois-Suomi

EU-rahoituksen toteuttaminen Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella toteutetaan  Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Elinkeinokalatalouden hankkeita rahoitetaan kalatalousrahastosta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoituspäätökset sekä EAKR -yritystuki ja toimintaympäristötukipäätökset Etelä-Suomen osalta tekee Hämeen ELY-keskus. Lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoittaa pk-yritysten kehittämishankkeita ja yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeita kansallisella rahoituksella. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamispäätökset tehdään Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa. EAKR-kehittämishankkeiden rahoittajana on Uudenmaan liitto.

ESR- ja EAKR-ohjelmista rahoitettavat aluehankkeet käsitellään yrityshankkeita lukuunottamatta maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja niiden tulee olla maakuntien maakuntaohjelmien ja yhteistyöasiakirjojen mukaisia.

ESR-rahoitusta on saatavissa myös valtakunnallisten kehittämisohjelmien kautta, jolloin  rahoittajana voi toimia myös toinen ELY-keskus.

Muita rahoituslähteitä

Kaakkois-Suomessa toteutettaviin ylimaakunnallisiin EAKR-hankkeisiin rahoituksen myöntää Päijät-Hämeen liitto vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisesti.

Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI/CBC -ohjelman (eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline / rajat ylittävä yhteistyö)  rahoittajana on Etelä-Karjalan liitto.

Keskisen Itämeren Interreg IV A -ohjelmassa (Central Baltic Interreg IV A Programme) on mukana alueita Suomesta (ml. Ahvenanmaa), Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Suomen maakunnista varsinaiseen ohjelma-alueeseen kuuluvat Kymenlaakso,Itä-Uusimaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi sekä rajoittuvina alueina Päijät-Häme ja Etelä-Karjala.
Varsinais-Suomen liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa mm. kansallisen vastinrahoituksen myöntämisestä TEM:n osalta.


Päivitetty