› Takaisin graafiseen esitykseen

Etuajo-oikeudet saariston lautoille 

Lainsäädäntö antaa tietyille ajoneuvoille ja kuljetuksille automaattisesti oikeuden etuajo-oikeuskaistan käyttöön lautan lastauksessa. Tämän lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus voi myöntää etuajo-oikeuslupia tietyin edellytyksin. Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa maantielauttojen etuajo-oikeusasiat koko valtakunnan alueella.

Hälytysajoneuvolla ja poliisin, tullin sekä rajavartiolaitoksen virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on lain mukaan oikeus päästä lautalle ennen muita ajoneuvoja. Lautalle saavat ajaa ennen muita myös ajoneuvot, jotka kuljettavat joko sairasta hoitoon tai kiireellisellä virkamatkalla olevaa terveydenhuollon henkilökuntaa, eläinlääkäriä tai pelastustehtävissä olevaa henkilöä. Etuajo-oikeus on myös luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettävällä ajoneuvolla (taksit ja bussit), eläinkuljetusajoneuvolla, kiireellistä tien kunnossapitotehtävää suorittavalla ajoneuvolla sekä mopoilla.

Etuajo-oikeusluvan voi saada maantielautoille, jotka liikennöivät Paraisten kaupungin Nauvon, Korppoon, Norrskatan, Houtskarin ja Iniön saariin, Kemiönsaaren kunnan Hiittisten saareen, Kustavin kunnan Vartsalan saareen, Hailuodon saareen ja Raaseporin kaupungin Skåldön saareen sekä yhteysalukselle, joka liikennöi Paraisten kaupungin Houtskarin ja Iniön välillä. Muille yhteysaluksille ei myönnetä etuajo-oikeuksia.

 

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Myöntämisperusteet

ELY-keskus myöntää etuajo-oikeuksia joko suoraan vakinaisen kotipaikan perusteella taikka riittävän tarpeen perusteella. Riittävä tarve voi olla esimerkiksi yritystoimintaan liittyvät kiireelliset ajot, työmatkat tai viranomaistoimintaan liittyvät matkat. Houtskarin, Norrskatan, Iniön ja Hailuodon saarissa vakinaisesti asuville myönnetään hakemuksesta etuajo-oikeus. Paraisten ja Kemiönsaaren muissa saarissa sekä Skåldössä, Hiittisissä/Rosalassa ja Kustavin Vartsalassa vakinaisesti asuville etuajo-oikeus voidaan myöntää työmatkoja varten. Muuna perusteena kuin vakinaisena asuinpaikkana etuajo-oikeuden saamiseen tulee olla riittävä tarve. Etuajo-oikeus myönnetään enintään neljäksi vuodeksi. Myöntämisperusteet ovat voimassa toistaiseksi.

ELY-keskus on uudistanut myöntämisperusteita marraskuussa 2014. Etuajo-oikeuksissa on luovuttu myöntämisajan sitomisesta kalenterivuosiin. Tämän lisäksi etuajo-oikeuskilpeen merkitään joko yrityksen tai yhteisön tunnus tai yksityishenkilöiden osalta päätöksen diaarinumero. Menettelyllä vastataan saatuun asiakaspalautteeseen. Etuajo-oikeuden sitominen auton rekisterinumeroon on koettu byrokraattiseksi ja toimintaa rajoittavaksi. Samassa yhteydessä myös Hailuodossa siirrytään etuajo-oikeuden osoittamiseen kilvillä, ja elektronisesta etuajo-oikeusjärjestelmästä luovutaan.

Maksut

Etuajo-oikeuspäätöksistä peritään seuraavat maksut 1.1.2016 alkaen:

  • etuajo-oikeus lautalle 200 euroa
  • lisäpäätös 65 euroa
  • tilapäinen etuajo-oikeus 90 euroa

Huom. Myös hylkäävästä päätöksestä peritään maksu.

Kilvet

  • Kilvet 30,00 euroa/pari (+ ALV 24 %) + postituskulut
  • Tarrat 20,00 euroa/pari (+ ALV 24 %) + postituskulut

ELY-keskus tilaa kilvet/tarrat, kilpivalmistaja lähettää kilvet/tarrat ja laskun niistä asiakkaalle.

Hakeminen

Etuajo-oikeutta koskeva hakulomake löytyy sivun oikeassa palkissa olevan linkin takaa. Etuajo-oikeutta koskeva hakemus toimitetaan sähköpostitse tai postiosoitteeseen.

Sähköpostiosoite on: kirjaamo.varsinais-suomi[at]ely-keskus.fi. Hakijaa suositellaan varmistamaan sähköpostitse lähetetyn hakemuksen perille tulo.

Postiosoite on:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 236
20101 Turku

Käsittely

Kiinteistä hakuajoista on luovuttu ja hakemuksia otetaan käsittelyyn sitä mukaa kuin niitä saapuu. Hakemusten käsittely kestää n. 2-3 viikkoa. Ruuhkatilanteissa käsittely saattaa olla hieman pidempi. Puutteellisesti täytetty hakemus käsitellään vasta, kun hakemus on täydennetty puuttuvilla tiedoilla.

Lauttarantajärjestelyt

Hailuoto

Hailuodon lauttapaikalla on siirrytty etuajo-oikeuskilpien käyttöön muun maan tapaan 1.12.2014 alkaen. Syynä Hailuodon elektronisen järjestelmän alasajoon olivat toimivuusongelmien lisäksi järjestelmän korkeat nykyiset käyttökustannukset sekä tarve suhteellisen suurille investoinneille pikaisella aikataululla. Järjestelmä ei ollut kyseisellä tasollaan tarkoituksenmukainen eikä parantanut liikenteen sujuvuutta tai etuajo-oikeutettujen liikennöintiä.

ELY-keskus uusii kuitenkin kokonaisuudessaan liikennevalo-ohjausjärjestelmän Hailuodon ja Oulunsalon lauttarannoilla ja tekee niissä samalla kaistajärjestelyjä. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan liikenteen turvallisuus ja sujuvuus lauttarannoilla jatkossakin. Tavoiteaikataulu rakennustöiden aloittamiselle on syksy 2015 ja työ tehdään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Lauttarantamuutosten jälkeisistä liikennejärjestelyistä sekä mahdollisista rakennustöiden aikaisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Parainen-Nauvo

Parainen-Nauvo maantielauttapaikan molemmilla lauttarannoilla on tehty kaistajärjestelyjä ja rakennettu kokonaan uusi liikennevalo-ohjausjärjestelmä keväällä 2015. Kaistajärjestelyillä ja liikennevaloilla on pyritty selkeyttämään liikennettä lauttarannoilla ja siten parantamaan turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Uudet kaistajärjestelyt esim. estävät molemmilta kaistoilta yhtä aikaa lautalle ajamisen, mikä on aiheuttanut vaaratilanteita.

Lautan lastauksen alkaessa ensiksi tyhjennetään etuajo-oikeuskaista vihreän valon palaessa. Kun kaista on tyhjä, syttyy punainen valo. Tämän jälkeen lastataan muun liikenteen kaistalta. Punaisen valon syttyessä etuajo-oikeuskaistalle kyseisen kaistan lastaus on päättynyt. Etuajokaistan lastausta voidaan tarvittaessa jatkaa vain erityisissä poikkeustapauksissa (mm. reittiliikenteen linja-autot ja taksit) tavallisen liikenteen kaistan lastauksen yhteydessä tai sen jälkeen. Kun muun liikenteen kaista on tyhjä, jatketaan lastausta tarvittaessa etuajo-oikeuskaistalta, mikäli lautalla on tilaa. Lauttarannoissa tulee noudattaa tarkkaavaisuutta, annettuja nopeusrajoituksia sekä valo-ohjausta vaaratilanteiden välttämiseksi. Lastausta suoritettaessa tienkäyttäjien tulee noudattaa myös lautan henkilökunnan ohjeistusta.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.