Koronaepidemian vaikutus ELY-keskuksen palveluihin

Etelä-Pohjanmaan alueelliselle Korona-sivulle kootaan ja päivitetään poikkeustilanteesta johtuvaa ajankohtaista tietoa uusista tukipalveluista, rahoituksesta ja toimintatavoista.

Sivun sisältö:

  1. ELY-keskuksen rahoitus
  2. TE-palvelut auttavat irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa
  3. Business Finlandin uudet rahoitusmuodot
  4. Finnveran poikkeustilanteen rahoitus
  5. Yritystukien ja kehittämishankkeiden toteutus ja maksatukset
  6. Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille
  7. Kehittämishankkeet (maaseuturahasto ja ESR)
  8. Muita hyödyllisiä linkkejä

 

Apua yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Koronavirusepidemia aiheuttaa häiriöitä yritysten liiketoimintaan. Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan lisärahoituksella. Uusien tukimuotojen rahoittajina toimivat ELY-keskukset ja BusinessFinland. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin. Parantaakseen maksuvalmiuttaan yritysten kannattaa ensin keskustella verottajan kanssa, jotta verotilityksiä voitaisiin siirtää. Seuraavaksi yritysten kannattaa ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa ja Finnveraan saadakseen uutta käyttöpääomalainaa ja siirtääkseen mahdollisia lyhennyksiä ja korkoja tuonnemmaksi.

1. ELY-keskuksen rahoitus

Yrityksen kehittämisavustus

Valtio myöntää lisärahoitusta yrityksille koronavirustilanteesta selviämiseksi. ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Rahoituksen haku avataan 31.3.2020.

Viestimme lisää mahdollisimman pian.

Lue lisää

 

Muutoksia yritysten kehittämispalveluihin koronavirusepidemian vuoksi

Yritysten kehittämispalveluihin tehdään muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa tarjotaan apua juuri siihen, mihin yritys kokee apua tarvitsevansa. Keskeisin muutos liittyy palvelujen hinnoitteluun. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Lue lisää

Yritysten kehittämispalvelut (yritystenkehittämispalvelut.fi)

 

2. TE-palvelut auttavat irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalvelu toimii poikkeustilanteessa. Asiantuntijat auttavat aktiivisesti yrityksiä rekrytoinneissa, mutta myös mahdollisiin irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvissä muutostilanteissa.

Tavoitat Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yritysasiantuntijat suoraan puhelimitse 0295 046 510. Palvelu on avoinna arkisin klo 9-16.15.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston muutosturva-asiantuntija: Elina Nurmela, 0295 046 601

Yrittäjien oikeus työttömyyspäivärahaan

Tällä hetkellä asiasta ei ole vielä päätöksiä.

Yrittäjien työttömyysturvan puhelinpalvelu (suomi.fi)

p. 0295 020 701, ma-pe klo 9.00-16.16

Henkilöstön kouluttaminen lomautusten aikana

TäsmäKoulutusta voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Eliisa Rissanen, 0295 027 603, eliisa.rissanen(at)ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Merja Kantamaa, 0295 027 565, merja.kantamaa(at) ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Sanna-Kaisa Fält, 0295 046 675, sanna-kaisa.falt (at) te-toimisto.fi
Satu Rahnasto, 0295 046 661, satu.rahnasto (at) te-toimisto.fi
Kaisu Rantonen, 0295 046 617, kaisu.rantonen (at) te-toimisto.fi

 

3. Business Finlandin uudet rahoitusmuodot

Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

 

4. Finnveran poikkeustilanteen rahoitus

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Heillä on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

Asiakkaita suositellaan toimimaan seuraavasti:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Maksuohjelmamuutokset
Koronaviruksesta johtuvat poikkeusolot vaikuttavat useiden yritysten kassavirtaan negatiivisesti. Mikäli yrityksesi Finnveran vastuiden maksuohjelmissa pysyminen vaikeutuu, kannattaa luottojen maksuohjelmiin lähteä hyvissä ajoissa hakemaan muutosta.

  • Jos sinulla on pankkiluottoihisi takaus Finnverasta, ole yhteydessä omaan pankkiisi, Finnvera myöntää pankille luvan antaa 6 kuukautta lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin. Pankki hakee kaikki takauksiin liittyvät muutokset puolestasi.
  • Jos sinulla on lainaa Finnverasta, voit hakea 6 kuukauden lyhennysvapaata sähköisellä hakemuk-sella sähköisessä asioinnissa.

Käyttöpääomatarpeet
Finnvera rahoittaa koronaviruksen aiheuttamia käyttöpääomatarpeita yhdessä pankkisi kanssa. Finnveran alkutakaus ja pk-takaus soveltuvat myös koronaviruksen aiheuttamiin käyttöpääomatarpeisiin. Jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus ei sovellu yrityksen tilanteeseen, Finnvera-takauksen avulla voidaan taata myös pk-yritysten koronaviruksesta johtuvia lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita.

 

5. Yritystukien maksatukset

Voit hakea nopeutettua maksatusta
Rahoittajat suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti, mikäli haluat nopeuttaa kehittämisavustuksen tai muiden hankkeiden maksatusta.  Ole yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronan vaikutukset hankkeen sisältöön ja maksatukseen
Jos sinulla on kysyttävää kehittämishankkeeseesi tarvittavista muutoksista, ota suoraan yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Voit hakea muutosta hankkeeseesi asiointipalvelussa:

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.

Maaseudun yritystukien maksatukset

Maaseuturahastosta myönnetyissä yrityksen investointituissa maksatuksia on mahdollista hakea neljässä (4) erässä. Jos investointitukea on myönnetty koneisiin ja laitteisiin sekä rakentamiseen, maksatuksia on mahdollista hakea 4 erää koneet, laitteet ja kalusto sekä 4 erää rakentamista. Maksatusta on mahdollista hakea esim. pelkästään rakentamiseen tai koneisiin ja laitteisiin. Rakentamiseen myönnetyissä tuissa viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 20 % myönnetystä määrästä.

Maaseuturahaston yritystuki ja mahdolliset muutokset hankkeen sisältöön Maaseuturahaston yri-tystuensaajia pyydetään huomioimaan erityisesti hankkeen toteutusaika. Jos toteutusaika on päättymässä ja hanketta ei pystytä toteuttamaan loppuun tai hankkeen sisältöön tulee muutoksia, tulee yrityksen ottaa yhteyttä hankkeen käsittelijään.
 

6. Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille

Talousapu-neuvontapalvelu
Jos joudut koronan takia talousvaikeuksiin, ota heti yhteyttä Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalveluun. Se neuvoo ja auttaa maksu- ja talousvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita.

Palvelu on luottamuksellista, ja sen saa normaalin puhelun hinnalla. Puh. +358 295024880 (pvm/mpm). Palveluajat: maanantai-perjantai 9.00–16.00

 

Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan.

Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

 

7. Kehittämishankkeet

Maaseuturahasto ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kehittämishankkeiden haut, toteutus ja maksatukset jatkuvat poikkeustilanteeteessa. Matkaustamisen ja kokoontumisen rajoitukset vaikuttavat kehittämishankkeiden sisältöön ja toteutukseen, joten olethan muutostilanteessa yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronaviruksen takia peruuntuneista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja tilanteen huomioiminen hanketoteutuksessa

Alun perin hankepäätöksen mukaisten, koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia.

Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee toteuttajan olla yhteydessä hankkeen rahoittajatahoon. Rahoittaja voi harkintansa mukaan ottaa tilanteen huomioon hankkeen toimintasuunnitelmassa tai toiminta-ajassa.

Hankkeiden tulee käyttää harkintaa kaiken asiakastyön toteuttamisessa sekä erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Rahoittaja suosittelee vaihtoehtoisten toimintatapojen hyödyntämistä mahdollisuuksien mukaan (mm. verkkokoulutukset, striimaukset, tallenteet).

Hankkeen yhteyshenkilöksi on suositeltavaa ylläpitää järjestelmissä (Hyrrä, Eura) hankkeen yhteyshenkilöitä, joka on tavoitettavissa.

Maaseutuohjelman hanketoiminta poikkeustilanteessa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutinen 19.3.2020 (ely-keskus.fi)

Lisätietoja

Maaseuturahastosta

Rakennerahasto (ESR, EAKR)

rakennerahastot.fi

10. Muita hyödyllisiä linkkejä

Verohallinto tukee yrittäjiä – lue ohjeet

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVero-palvelun kautta, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Mitä teen, jos joudun karanteeniin, sairastun tai työni loppuvat?

MTK: Suosituksia maatilojen varautumiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työ- ja elinkeinoministeriö: kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Päivitetty