Koronaepidemian vaikutus ELY-keskuksen palveluihin

Etelä-Pohjanmaan alueelliselle Korona-sivulle kootaan ja päivitetään poikkeustilanteesta johtuvaa ajankohtaista tietoa uusista tukipalveluista, rahoituksesta ja toimintatavoista.

Sivun sisältö:

 1. ELY-keskuksen rahoitukset
 2. TE-palvelut irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa sekä yrittäjän työttömyysturva
 3. Väliaikaiset tuet ja hyvitykset
 4. Yksinyrittäjille tukea kunnilta
 5. Business Finlandin uudet rahoitusmuodot
 6. Finnveran poikkeustilanteen rahoitus
 7. Yritystukien maksatukset
 8. Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille
 9. EU-rahoitteiset kehittämishankkeet (maaseuturahasto ja ESR)
 10. Muita hyödyllisiä linkkejä

 

Apua yrityksille koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Koronavirusepidemia aiheuttaa häiriöitä yritysten liiketoimintaan. Valtion rahoitusta yrityksille koronavirustilanteessa vahvistetaan lisärahoituksella. Uusien tukimuotojen rahoittajina toimivat ELY-keskukset ja BusinessFinland, rahoituksen haku päättyy 8.6.2020, klo 16.15.  Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien haku on auki. 5.6.2020 on avattu väliaikaisen tuen ja hyvitysten haku ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta, KEHA-keskuksesta. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea 8.4.2020-30.6.2020. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yksinyrittäjille kuntien kautta myönnettävä tuki on valmistelussa.

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

1. ELY-keskuksen rahoitukset

ELY-keskusten koronarahoitus

Rahoituksen haku on avattu 31.3.2020, rahoituksen haku päättyy maanantaina 8.6.2020, klo 16.15

Otathan yhteyttä valtakunnallisen puhelinpalvelun ja sähköpostin kautta

Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800 Aukioloaika: arkisin klo 9-15

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Rahoituksen hakeminen:

Nopeuttaaksesi palveluasi luethan hakuohjeet huolellisesti!

www.elykeskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

Poikkeusrahoitus hakuohje, pdf (ely-keskus.fi)

Kysymyksiä ja vastauksia ELY-keskusten koronarahoituksesta (ely-keskus.fi)

Valtio myöntää lisärahoitusta yrityksille koronavirustilanteesta selviämiseksi. ELY-keskukset tukevat pienyrityksiä, jotka ovat kärsineet koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta.

Uutiset

 

Muutoksia yritysten kehittämispalveluihin koronavirusepidemian vuoksi

Yritysten kehittämispalveluihin tehdään muutoksia, jotta pk-yritykset voivat kehittää toimintaansa ja turvata toimintansa jatkuvuuden koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Erityisesti talouden hallintaan liittyvissä tarpeissa tarjotaan apua juuri siihen, mihin yritys kokee apua tarvitsevansa. Keskeisin muutos liittyy palvelujen hinnoitteluun. Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen tukitasoa nostetaan väliaikaisesti siten, että palveluista jää yritykselle maksettavaksi 30 euroa + alv/konsultointipäivä. Analyysi- ja Konsultointi-palvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksien välityksellä.

Lue lisää: ELY-keskuksen uutisesta 27.3.2020 (ely-keskus.fi)

Yritysten kehittämispalvelut (yritystenkehittamispalvelut.fi)

Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatuki

Koronavirusepidemiasta kärsiville maaseudun mikroyrityksille, eräille maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille aletaan myöntää väliaikaista kriisitukea. Taloudellista tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

ELY-keskusten ja muiden rahoittajatahojen lisärahoitus koronavirustilanteessa ei tällä hetkellä kata näiden toimialojen yrityksiä.

Haku avattiin 18.5.2020.

Lisätiedot

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki tietopaketti ELY-keskuksen verkkosivulla (ely-keskus.fi)

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin (ruokavirasto.fi)

Kysymyksiä ja vastauksia maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta (ruokavirasto.fi)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 14.5.2020 (mmm.fi)

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 30.3.2020 (mmm.fi)

Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille haussa 30.3.-30.4.2020, uutinen 31.3.2020

2. TE-palvelut irtisanomis-, lomautus- ja muutostilanteissa sekä yrittäjän työttömyysturva

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalvelu toimii poikkeustilanteessa. Asiantuntijat auttavat aktiivisesti yrityksiä rekrytoinneissa, mutta myös mahdollisiin irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvissä muutostilanteissa.

Tavoitat Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston yritysasiantuntijat suoraan puhelimitse 0295 046 510. Palvelu on avoinna arkisin klo 9-16.15.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston muutosturva-asiantuntija: Elina Nurmela, 0295 046 601

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan tuli voimaan 8.4.2020

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti. Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

TE-palvelujen valtakunnallinen henkilöasiakaspalvelu, p. 0295 025 500 (yrittäjien kysymykset, huompalvelussa on suuren kysynnän vuoksi ruuhkaa, käytäthän ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan sähköisiä palveluita)

Lue lisää>> TE-palvelut.fi

Yrittäjien työttömyysturvan puhelinpalvelu (suomi.fi)

p. 0295 020 701, ma-pe klo 9.00-16.16

Koulutusmahdollisuudet lomautusten ja työttömyyden aikana

TE-toimiston työvoimakoulutus- ja valmennuspalveluista löytyy vaihtoehtoja myös juuri työttömäksi jääneelle tai lomautetulle.

Lue lisää koulutusmahdollisuuksista>>

TäsmäKoulutusta voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

Eliisa Rissanen, 0295 027 603, eliisa.rissanen(at)ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Merja Kantamaa, 0295 027 565, merja.kantamaa(at) ely-keskus.fi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Sanna-Kaisa Fält, 0295 046 675, sanna-kaisa.falt (at) te-toimisto.fi
Satu Rahnasto, 0295 046 661, satu.rahnasto (at) te-toimisto.fi
Kaisu Rantonen, 0295 046 617, kaisu.rantonen (at) te-toimisto.fi

3. Väliaikaiset tuet ja hyvitykset

Haku avautui 5.6.2020.

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4. - 31.5.2020 väliseksi ajaksi. Eduskunta edellytti rajoitukset hyväksyessään kohtuullisten kustannusten kompensointia ja toimia, joilla lievennetään vaikutuksia.

Malli koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta ja joita on mahdollista saada kumpaakin.

Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.  

Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.  

Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.

Tukea valmiuteen ja kykyyn työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tukea voidaan kohdentaa myös henkilöstöpalveluyritysten kautta vuokratyönä tai alihankintana hankitun työn maksamiseen.

Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

Tarkemmat tiedot väliaikaisista tuista ja hyvityksistä (ely-keskus.fi)

4. Yksinyrittäjille tukea kunnilta

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Mistä haet tukea?

Alueemme kuntien yhteystiedot löytyy kootusti Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien sivulta  (yrittajat.fi)

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 31.3.2020

 

5. Business Finlandin uudet rahoitusmuodot

Business Finlandin häiriörahoitus suljetaan maanantaina 8.6.2020

Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

 

6. Finnveran poikkeustilanteen rahoitus

Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin.

Asiakkaita suositellaan toimimaan seuraavasti:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.

Lue lisää Finnveran sivulta:

 

7. Yritystukien maksatukset

Voit hakea nopeutettua maksatusta
Rahoittajat suhtautuvat pääsääntöisesti myönteisesti, mikäli haluat nopeuttaa kehittämisavustuksen tai muiden hankkeiden maksatusta.  Ole yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronan vaikutukset hankkeen sisältöön ja maksatukseen
Jos sinulla on kysyttävää kehittämishankkeeseesi tarvittavista muutoksista, ota suoraan yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Voit hakea muutosta hankkeeseesi asiointipalvelussa:

Sähköisen asioinnin neuvontaa ja palveluun liittyvää yleisneuvontaa tarjoaa Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500.

Maaseudun yritystukien maksatukset

Maaseuturahastosta myönnetyissä yrityksen investointituissa maksatuksia on mahdollista hakea neljässä (4) erässä. Jos investointitukea on myönnetty koneisiin ja laitteisiin sekä rakentamiseen, maksatuksia on mahdollista hakea 4 erää koneet, laitteet ja kalusto sekä 4 erää rakentamista. Maksatusta on mahdollista hakea esim. pelkästään rakentamiseen tai koneisiin ja laitteisiin. Rakentamiseen myönnetyissä tuissa viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 20 % myönnetystä määrästä.

Maaseuturahaston yritystuki ja mahdolliset muutokset hankkeen sisältöön Maaseuturahaston yri-tystuensaajia pyydetään huomioimaan erityisesti hankkeen toteutusaika. Jos toteutusaika on päättymässä ja hanketta ei pystytä toteuttamaan loppuun tai hankkeen sisältöön tulee muutoksia, tulee yrityksen ottaa yhteyttä hankkeen käsittelijään.

 

8. Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille

Talousapu-neuvontapalvelu
Jos joudut koronan takia talousvaikeuksiin, ota heti yhteyttä Yritys-Suomi Talousapu-neuvontapalveluun. Se neuvoo ja auttaa maksu- ja talousvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja tervehdyttämisen asiantuntijoita.

Palvelu on luottamuksellista, ja sen saa normaalin puhelun hinnalla. Puh. +358 295024880 (pvm/mpm). Palveluajat: maanantai-perjantai 9.00–16.00

 

Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta yritysten toimintaan.

Neuvontaa on lisätty erityisesti työnantajien ohjeistukseen, talousvaikutuksiin, tukitoimiin ja korvaus- sekä sopimusasioihin liittyen.

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

 

9. EU-rahoitteiset kehittämishankkeet

Maaseuturahasto ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Kehittämishankkeiden haut, toteutus ja maksatukset jatkuvat poikkeustilanteeteessa. Matkaustamisen ja kokoontumisen rajoitukset vaikuttavat kehittämishankkeiden sisältöön ja toteutukseen, joten olethan muutostilanteessa yhteydessä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Koronaviruksen takia peruuntuneista toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja tilanteen huomioiminen hanketoteutuksessa

Hankepäätöksen mukaisten, koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia.


Jos poikkeustilanteesta aiheutuvat kustannukset ovat erityisen suuria tai tilanne on muutoin tulkinnanvarainen, tulee toteuttajan olla yhteydessä hankkeen rahoittajatahoon. Rahoittaja voi harkintansa mukaan ottaa tilanteen huomioon hankkeen toimintasuunnitelmassa tai toiminta-ajassa.

 • Rahoittaja suosittelee sähköisten toimintatapojen hyödyntämistä suunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi (mm. verkkokoulutukset, striimaukset, tallenteet).

Hankkeen yhteyshenkilöksi on suositeltavaa ylläpitää järjestelmissä (Hyrrä, Eura) hankkeen yhteyshenkilöitä, joka on tavoitettavissa.

Maaseuturahasto

Maaseutuohjelman hanketoiminta ja haut jatkuvat poikkeustilanteesta huolimatta. Matkustamisen ja kokoontumisen aiheuttamissa muutostilanteissa kannustamme etsimään vaihtoehtoisia virtuaalisia toimintatapoja.

Projektisuunniteman muutostilanteissa ota yhteyttä hankkeesi yhteyshenkilöön.

Maaseutuohjelman hanketoiminta poikkeustilanteessa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen uutinen 19.3.2020 (ely-keskus.fi)

Rakennerahasto (ESR, EAKR)

 

10. Muita hyödyllisiä linkkejä

Verohallinto tukee yrittäjiä – lue ohjeet

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVero-palvelun kautta, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Mitä teen, jos joudun karanteeniin, sairastun tai työni loppuvat?

MTK: Suosituksia maatilojen varautumiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Työ- ja elinkeinoministeriö: kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

 

Päivitetty