Energiatuki

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi siirtyvät vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Haku aukeaa Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa helmikuun alussa.

Energiatukien päätavoitteena on edistää uuden energiateknologian käyttöä.

Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Sähköinen asiointipalvelu avautuu helmikuun alussa.

ELY-keskukset siirtävät Tekesin käsiteltäviksi ne hakemukset, jotka on jätetty ELY-keskukselle, mutta joihin ei ole tehty päätöstä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään hakemustensa siirtämiseksi ELY-keskuksista Tekesiin.

Käynnissä olevat hankkeet

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden energiatukihankkeiden raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa. Näiden päätösten maksatukset hoitaa KEHA-keskus.

Lisätietoja

Markku Mäkelä
markku.makela(at)tekes.fi
puh. 050 339 2516

 

TIETOA ALUEELTA

Energiatuki - Uusimaa

Uudenmaan energiatukiasiantuntijoiden tiedot löytyvät sivun oikealla laidalla olevasta tuotekortista.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa