Tehtävät ja toiminta - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus on asiakas- ja kansalaislähtöinen, osaava ja luotettava alueellinen kehittäjä- ja palveluorganisaatio. Vastuullisena viranomaisena ELY-keskus tuntee toimintaympäristönsä haasteet ja mahdollisuudet.

Visio

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat maakunnat menestyvät ja kehittävät kestävää hyvinvointia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ELY-keskus on älykäs organisaatio, joka on arvostettu verkottunut ja asiakasystävällinen
 

Arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Avoimuus
  • Osaaminen
  • Yhteistyö


Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E)

  • Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen
  • Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys
  • Työttömyys- ja palkkaturva
  • Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta
  • Koulutus ja osaaminen
  • Maaseutuelinkeinot ja energiahankkeet
  • Kalatalouden edistäminen, maatilatalous ja maaseudun kehittäminen
  • Maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
  • Rakennerahastohankkeiden toteuttaminen
  • Työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus
     

Kalatalous erikoistumistehtävänä (E-vastuualue)

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella.
Kalataloushallinnon järjestäminen 1.1.2015 lukien.pdf (kartta 200 kt)
 

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • saaristoliikenne
  • liikenneturvallisuus

Erikoistumistehtävät (L-vastuualue)

  • Saaristoliikenne koko maan osalta
  • Hoidon kilpailutus koko maan osalta
  • Kunnossapidon ja investointien hankinta Läntisen hankinta-alueen osalta (Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueet)
     

Ympäristö ja luonnovarat -vastuualue

  • Ympäristönsuojelu: luvanvaraisen toiminnan valvonta, ympäristövaikutusten arviointi, kiertotalouden edistäminen
  • Alueidenkäyttö ja rakentaminen: yhdyskuntarakenteen kehittäminen, kuntien kaavoituksen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito ja suojelu, rakennussuojelu
    Maankäyttötehtävien henkilöstö ja aluejako 16.11.2018.pdf (kartta)
  • Luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä käyttö: lajien ja luontotyyppien suojelu, suojeluohjelmien toteutus
    Luonnonsuojelutehtävien henkilöstö ja aluejako 1.9.2018.pdf (kartta)
  • Vesienhoito ja merensuojelu: vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien valmistelu ja Itämeren suojeluohjelman toteutus, pohjavesien suojelu, vesihuollon suunnittelu, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, vesistöjen tilan seuranta 
  • Alueellisen ympäristöohjelman koordinointi, ympäristötietoisuuden edistäminen
     

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät (Y-vastuualue)

  • Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun koordinointi ja asiantuntijatehtävät
  • Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallinnan koordinointi
  • Lajisuojelun poikkeamisluvat Lupa rauhoitetun lajin vahingoittamiseen, häirintään, pyyntiin tai tappamiseen
    Lisätietoa: Lupa lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)
  • Merenhoidon suunnittelussa ELY-keskusten toiminnan yhteen sovittaminen
  • Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan järjestäminen 
      

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

  • Maaseutuohjelman vesien suojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettujen hanke- ja yritystukivarojen hallinnollinen koordinointi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella
  • Etelä-Suomen kuljetus- ja maarakennusalan koulutustarjonnasta vastaaminen Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueella
  • Maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen liittyvästä strategisesta suunnittelusta, koordinoinnista, ohjaamisesta ja yhteensovittamisesta vastaaminen Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten alueella. Lisäksi tehdään sopimukset Ahvenanmaan kuntien kanssa pakolaisten vastaanotosta, päätökset kuntasijoituksista ja eräistä korvauksiin liittyvistä sopimuksista
  • Toteutetaan valtakunnallinen ESR-rahoitteinen koordinaatiohanke: Tuloksia työllistymisprosesseilla – Yläfemma!
     

Toiminta-alue

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunta.  Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sekä Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen osalta myös Satakunta.

Varsinais-Suomi
Turunmaa: Kemiönsaari, Parainen
Salon seutu: Salo, Somero
Loimaan seutu: Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä
Turun seutu: Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku
Vakka-Suomi: Laitila, Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Satakunta
Rauman seutu: Eura, Eurajoki, Köyliö, Rauma, Säkylä
Porin seutu: Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila, Pomarkku, Pori, Ulvila
Pohjois-Satakunta: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Siikainen

Päivitetty

Muualla verkossa