Tehtävät ja toiminta – Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus on ns. kolmen vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri (sivistys) -vastuualue, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävät

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
  • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
  • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
  • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
  • osaaminen
  • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet
  • liikenteen lupa-asiat
  • joukkoliikenne
  • liikenneturvallisuus
     
  • ympäristönsuojelu
  • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
  • kulttuuriympäristön hoito
  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
  • vesivarojen käyttö ja hoito
  • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla olevia valtakunnallisia tehtäviä ovat palkkaturva-asiat, meluntorjuntatehtävät, elinkeinoharjoittajien oleskeluluvat sekä liikenneluparekisterin kehittäminen.

Uudenmaan ELY-keskuksen arvot

  • Asiakaslähtöisyys
  • Osaaminen
  • Yhteistyö
  • Avoimuus

Toiminta-alue

Uudenmaan ELY-keskuksen koko toiminnan kattava alue on Uusimaa. Palkkaturva-asioita hoidetaan valtakunnallisesti. Liikenneasioita Uudenmaan ELY-keskus hoitaa myös Hämeessä. Maahanmuuttoasioiden toimialue kattaa Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen.

 

 

Päivitetty