Tehtävät ja toiminta – Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus on ns. kolmen vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri (sivistys) -vastuualue, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue.

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävät

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • teiden kunnossapito
 • tiehankkeet
 • liikenteen lupa-asiat
 • joukkoliikenne
 • liikenneturvallisuus
   
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulla olevia valtakunnallisia tehtäviä ovat palkkaturva-asiat, meluntorjuntatehtävät, elinkeinoharjoittajien oleskeluluvat sekä liikenneluparekisterin kehittäminen.

Uudenmaan ELY-keskuksen arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Toiminta-alue

Uudenmaan ELY-keskuksen koko toiminnan kattava alue on Uusimaa. Palkkaturva-asioita hoidetaan valtakunnallisesti. Liikenneasioita Uudenmaan ELY-keskus hoitaa myös Hämeessä. Maahanmuuttoasioiden toimialue kattaa Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen.

 

 

Päivitetty