Klaukkalan ohikulkutie

Maantie 132, Klaukkalantie, on Klaukkalan taajaman sisääntulotie ja yhteys valtatieltä 3 Lopen suuntaan. Klaukkalan keskustassa tie on maankäyttöä palveleva pääkatu. Ohikulkutien rakentamisella parannetaan Klaukkalan taajaman liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta sekä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteita. Myös meluhaitta nykyisen Klaukkalantien varrella pienenee.

 
Klaukkalantie on kaksikaistainen, tasoliittymin varustettu maantie, joka kuuluu myös ns. joukkoliikenteen laatukäytäviin. Osa tien liittymistä on valo-ohjattuja.

Tavoitteena on rakentaa Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie itäosalta nelikaistaisena ja länsiosalta kaksikaistaisena maantienä valtatieltä 3 maantielle 132.

Tietoa suunnittelun kulusta Ajankohtaista-sivulta

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin vuonna 2005 ja siitä tehtiin hyväksymispäätös 13.4.2006. Seuraavan vaiheen, eli tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin helmikuussa 2007. Tiesuunnitelman laatiminen keskeytettiin syyskuussa 2007 kohtuuttoman rakentamiskustannusten nousun vuoksi.

Yleissuunnitelman tarkistaminen käynnistyi lokakuussa 2009. Yleissuunnitelma valmistui toukokuussa 2012 ja oli nähtävillä touko-kesäkuussa 2012. Liikennevirasto teki yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen joulukuussa 2014. Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksestä valitettiin Hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudet hylkäsivät valitukset ja yleissuunnitelman hyväksymispäätös on lainvoimainen (Korkein hallinto-oikeus 15.5.2017). Tiesuunnitelma perustuu yleissuunnitelmaan.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Nurmijärven kunta käynnistivät Klaukkalan ohikulkutien (maantie 132) tiesuunnitelman laatimisen keväällä 2015. Tiesuunnitelman laati Finnmap Infra Oy. Tiesuunnittelun aikana järjestettiin erilaisia osallistumismahdollisuuksia sekä tehtiin yhteistyötä suunnittelualueen asukkaiden, maanomistajien, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. Tiesuunnitelma valmistui kesällä 2016 ja se oli nähtävillä kunnassa syksyllä 2016.

Liikennevirasto on tehnyt tiesuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 19.12.2017 ja valmistelee hankkeen toteuttamista.

Lisätietoja hankkeesta antaa

  • Liikennevirasto, Antti Koski, p. 0295 343 546
  • Uudenmaan ELY-keskus, Jaakko Kuha, p. 0295 021 299
  • Nurmijärven kunta, Juha Oksanen, p. 040 317 4461
Päivitetty

oikopolut

Tiedotteet ja kuulutukset

Tiesuunnitelma-aineisto

Yleiskartat

Suunnitelmakartat

PItuusleikkaukset

Poikkileikkaukset

Tieympäristökartat

Ympäristöpoikkileikkaukset

Visualisointikuvat

Meluselvityskartat

Ennustetilanne v. 2030 ilman meluntorjuntaa

Ennustetilanne v. 2040 meluntorjunta toteutettu

Yleisötilaisuus 5.11.2015

Yleisötilaisuus 3.6.2015