Kantatie 75:n parantaminen Kinahmin liittymän kohdalla, Kuopio

Hankekuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa kantatien 75 ja maantien 16385 (Kinahmintie) liittymän liikenneturvallisuutta seuraavilla toimenpiteillä:

  • liittymään rakennetaan Nurmeksen suunnasta tultaessa oikealle kääntymiskaista
  • Kinahmintien linjausta muutetaan noin 200 metrin matkalla
  • Kinahmintien liittymästä noin kolmen kilometrin päässä sijaitsevaa p-aluetta levennetään siten, että yhdistelmäajoneuvo mahtuu siinä kääntymään.  Tällöin Kuopion suunnasta tulevilla raskailla ajoneuvoilla on mahdollisuus tulla Kinahmintielle ajamalla p-alueen ja oikealle kääntymiskaistan kautta.
  • Kinahmintien vastapäätä, väistötilan kohdalla oleva Halunan yksityistien liittymä katkaistaan.  Korvaava yhteys on nykyistä tieverkkoa hyödyntäen Pieksänkoskentien kautta Halunantielle.   

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun jälkeen urakoitsijaksi on valittu Oteran Oy. Hankkeen kokonaishinta on n. 700 000 euroa (alv. 0 %). Hanke on valmis joulukuussa 2018.

Hankkeen toteutukseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitustukea.

Ajankohtaista

Hankkeen työt aloitettiin viikolla 24 / 2018 puuston poistolla. Oteran Oy aloitti tieurakan pintamaan raivauksilla viikolla 31/2018. Hankkeella on käynnissä valaistus- ja viimeistelytöitä.

Lisätietoja:
ELY-keskus
Projektipäällikkö
Jarmo Kaija, puh. 0295 016049
jarmo.kaija@ely-keskus.fi

Oteran Oy
Vastaava työnjohtaja
Markku Savolainen, puh. 040 511 1064
markku.savolainen@oteran.fi

Päivitetty