Tiehankkeet Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista ja niiden suunnittelusta Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Väylä (Väylävirasto) vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiehankesivut ovat siirtyneet vuoden 2019 alusta Väylän (Väylävirasto) hankesivustolle, josta ne löytyvät maakunnittain. 

Suunnitteluhankkeet Etelä-Savo

https://vayla.fi/etela-savossa-suunnitteilla

-------------------------------------------------------------

Suunnitteluhankkeet Pohjois-Savo

https://vayla.fi/pohjois-savossa-suunnitteilla

-------------------------------------------------------------

Suunnitteluhankkeet Pohjois-Karjala

https://vayla.fi/pohjois-karjalassa-suunnitteilla

-------------------------------------------------------------

Rakenteilla olevat tiehankkeet

-------------------------------------------------------------

Valmistuneita tiehankkeita

Päivitetty

ota yhteyttä

oikopolut

muualla verkossa