Virmutjoki-Sulkava maantie 438, Vekaransalmen
lossin korvaaminen sillalla

Hankkeen rakentaminen käynnistyy

Sulkavalla sijaitseva Vekaransalmen lossi korvataan uudella sillalla. Vuonna 2016 siltahankkeelle myönnettiin  19,4 milj. euron rahoitus valtion perusväylänpidon lisärahoituksesta.  Vekaransalmen siltahankkeen urakoinnin kilpailutus käynnistyy lokakuussa, viikolla 43/2017.  Tavoitteena on, että hankkeen urakoitsija on valittu vuoden 2017 loppuun mennessä ja rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2018. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Rakentamistyön edistymistä voit seurata verkossa (Liikennevirasto):
www-sivut: http://www.liikennevirasto.fi/vekaransalmi
Facebook: https://www.facebook.com/Vekaransalmensilta

Suunnitteluvaiheen tietoa

Nykytila ja ongelmat

 • Maantie 438 Virmutjoki – Sulkava on seudullinen tie, joka yhdistää Ruokolahden ja Sulkavan. Vekaransalmella maantie risteää Saimaan syväväylään kuuluvan Puumala – Savonlinna syväväylän kanssa, jonka syvyys kohdealueella on vähintään 4,2 m.
 • Nykyisen tien leveys on 6,5 m, josta päällysteen osuus on noin 6,0 m. Nopeusrajoitus lossin läheisyydessä on 60 km/h.
 • Vekaransalmen lossi on otettu käyttöön vuonna 1995 ja lauttavälin pituus on 252 metriä. Lossin kantavuus on 70 tonnia ja se ottaa kerrallaan enintään 21 henkilöautoa. Lossi liikennöi tarvittaessa ja kuljettaja pitää työehtosopimuksen mukaiset tauot määräajoin.
 • Lossin vuosittaiset käyttökustannukset ovat tienpitäjälle noin 1,0 milj. €.
 • Maantien geometria ei vastaa seututien vaatimuksia ja lossi aiheuttaa tieliikenteelle viivytyksiä, jotka ovat keskimäärin noin kymmenen minuuttia. Uitettavan nippulautan sattuessa lossin kohdalla, aiheutuu siitä noin tunnin odotus tieliikenteelle.
 • Vekaransalmen itärannan liikennejärjestelyt ovat epämääräiset.
 • Hankkeen tavoitteena on suunnittelukohteena olevan tieosan parantaminen korvaamalla nykyinen lossiyhteys toteuttamiskelpoisella ja teknistaloudellisella siltaratkaisulla.

Hankkeen sisältö

Yleissuunnitelman aikana on tutkittu seuraavia vaihtoehtoja, joista tiesuunnittelun pohjaksi valittiin VE5:

 • Nykyisen lossin säilyttäminen (VE 0)
 • Avattava teräksinen läppäsilta ja teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, alikulkukorkeus 8,5 m, pohjoinen linjaus (VE1)
 • Kiinteä teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, alikulkukorkeus 24,5 m, eteläinen linjaus (VE 3)
 • Kiinteä teräsbetonikantinen liittopalkkisilta, alikulkukorkeus 24,5 m, pohjoinen linjaus (VE 4 ja VE 5)

Tiesuunnitelmassa Vekaransalmen lossiyhteys on esitetty korvattavaksi sen pohjoispuolelle sijoittuvalla kiinteällä sillalla hyötyleveydeltään 8,5 m, alikulkukorkeudeltaan 24,5 m ja pituudeltaan 622 m. Siltaa varten rakennetaan kaikkiaan noin 1,9 kilometriä uutta maantietä sekä yksityistiejärjestelyt.


Havainnekuva Vekaransalmen sillasta

Hankkeen vaikutukset

+ Kiinteä tieyhteys mahdollistaa vapaan kulun vesistön yli ja poistaa vesiliikenteen aiheuttamat viivytykset tieliikenteeltä.

+ Valittu vesiliikenteen alikulkukorkeus mahdollistaa kaiken laiva- ja kauppaliikenteen sekä lähes kaiken huviveneliikenteen kulkemisen sillan alitse.

+ Parantaa alueen saavutettavuutta ja houkuttavuutta, minkä seurauksena synnyttänee maankäyttöpaineita.

+ Vähentää melua tien lähiympäristössä.

+ Tien parannushanke ei vaikuta haitallisesti Natura-alueeseen eikä saimaannorppaan.

-  Uusi silta näkyy selkeästi maisemassa ja osin rajaa maiseman näkymistä.

-  Nousut sillan molemmin puolin ovat raskaalle liikenteelle hieman epäedullisia.

Lisätietoja

Suunnittelu
Pohjois-Savon ELY-keskus
Jari Kuokkanen,  p. 0295 026 734, jari.kuokkanen(at)ely-keskus.fi

Rakentaminen
Liikennevirasto
Jetro Matilainen, jetro.matilainen(at)liikennevirasto.fi                                          
puh. 050 505 1513

 

Päivitetty

oikopolut