Valtatie 6 parantaminen Raatekankaan kohdalla

Raatekankaan eritasoliittymän rakennustyöt valtatie 6:n sekä Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymässä, Joensuussa, alkoivat valmistelevilla töillä maaliskuussa 2017 ja varsinaiset työt käynnistyivät huhtikuun alussa 2017. Hanke valmistuu marraskuussa 2018.

Valtatie 6 on merkittävä valtakunnan pituussuuntainen tieyhteys Kajaanista Lappeenrantaan ja kuuluu kansainväliseen TEN- tieverkkoon.  Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 6:lla Raatekankaan liittymän liikenteenvälityskykyä ja liikenneturvallisuutta sekä vähentää risteävää liikennettä ja onnettomuuksia. Lisäksi alueen pääkatuja parannetaan vastaamaan ennustettua liikennemäärien kasvua. Hankkeen myötä myös kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat sekä valtatien suunnassa että katuverkolla.

Hankkeen sisältö

  • Raatekankaalle, valtatie 6:n, Raatekankaantien ja Salpakankaankadun risteykseen rakennetaan eritasoliittymä.
  • Hankkeessa rakennetaan kiertoliittymä ja kaksi siltaa ajoneuvoliikenteelle sekä neljä alikulkusiltaa jalankulku- ja pyöräliikenteelle.
  • Valtatie 6:ta parannetaan noin 1,6 km:n matkalla.
  • Raatekankaantie ja Salpakankaankatu levennetään peruspoikkileikkaukseltaan nelikaistaisiksi ja kaksiajorataisiksi välillä Lukkotie–Salpakatu ja katuliittymien kanavointeja ja liikennevalo-ohjauksia lisätään.
  • Jalankulku- ja pyöräilyväyliä Raatekankaan ja keskustan välillä parannetaan.
  • Kaikki rakennettavat tieosuudet päällystetään.

Ratkaisuiden tavoitteena on parantaa valtatien liikennöitävyyttä ja vastata Joensuun kaupungin Raatekankaan alueen maankäytön tarpeisiin.

Hankkeen rahoitus

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 9,3 milj. euroa

Lisätietoja

ELY-keskus
Projektipäällikkö
Heikki Liukkonen, p.0295026742

Joensuun kaupunki
Projektipäällikkö
Tero Toivanen, p. (013) 2673413, gsm 0503109779

Päivitetty