Kantatie 75 parantaminen Yaran liittymän kohdalla, Siilinjärvi

Tiesuunnitelma

Siilinjärvellä, kantatielle 75, Yaran tehtaan ja louhoksen välille suunniteltu eritasoratkaisu parantaa liikenneturvallisuutta niin tehtaan sisällä kuin kantatielläkin.  Nykyinen kantatien nelihaaraliittymä muutetaan eritasoliittymäksi Siilinjärven ja Nurmeksen suunnista. Kantatietä parannetaan noin 1 km:n matkalla ja sen tasoa nostetaan, jotta saavutetaan rakennettavan risteyssillan vaatima alikulkukorkeus. Liittymän kohdalla parannetaan myös kevyen liikenteen yhteyksiä sekä tehtaan sisäisiä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa liikennettä niin tehtaan ja louhoksen kuin kantatien osalta. Hanke turvaa myös liittymän ja tehtaan sisäistä liikenneturvallisuutta ja takaa toimivuuden tärkeälle kantatien matkailuyhteydelle Tahkon suuntaan.

Nykytila

Kantatien 75 liikennemäärä on liittymän kohdalla noin 5500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. Kantatien ylittävää liikennettä on vuoden 2007 laskennoissa ollut 270 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä noin 37 %.

Liittymän kohdalla on nykyisin  60 kilometrin pistekohtainen nopeusrajoitus ja nopeuksia hillitsemään on kantatielle asennettu valvontakamerapylväät.

Hankkeen sisältö

Liittymän kohdalle on suunniteltu eritaso, jossa Kaivostie ohjataan kulkemaan risteyssillan alitse. Vasemmalle kääntymiset jäävät pois ja liittymään on suunniteltu sekä kiihdytys- että kääntymiskaistat Siilinjärven kuin Nurmeksen suunnilta. Kantatien keskikaistan ylitys estetään kaiteella. Kantatien tasoa nostetaan noin 1,5 metriä alikulkukorkeuden saavuttamiseksi. Toimenpiteillä saavutetaan nopeuden nosto kantatiellä tavoitetasoon  80-100 km/h. Henkilöonnettomuuksien laskennallinen vähenemä on 0,014 vahinkoa/ vuosi.

Hankeen kustannusarvio oli noin 3 M€ .  Rakentaminen alkoi huhtikuussa 2017 ja työ valmistui vuoden 2017 marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Projektipäällikkö Kari Leinonen
puh. 0295 026 739
kari.leinonen(at)ely-keskus.fi

Päivitetty