Kantatien 75 kevyen liikenteen järjestelyt sekä liittymäjärjestelyt välillä Pajukoski ja Ranta-Sänkimäentie, Kuopio

Pohjois-Savon ELY-keskus rakennuttaa kevyen liikenteen väylän kantatien 75 viereen välille Pajukoski - Ranta-Sänkimäentie. Hankkeeseen sisältyy myös liittymäjärjestelyt Pajulahden kohdalla siten, että nykyinen nelihaaraliittymä korvataan Pajulahden risteyssillalla ja risteyksen luoteisneljännekseen toteutettavalla kaksisuuntaisella rampilla.

Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion kaupungin yhteisrahoituksella.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan kokonaishintaisena kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun jälkeen urakoitsijaksi on valittu Oteran Oy. Hankkeen kokonaishinta on 1 777 000 euroa (alv. 0 %). Urakka on täysin valmis joulukuussa 2018.

Ajankohtaista

Hankkeen työt aloitettiin viikolla 23 puuston ja pintamaiden poistolla. Käynnissä on valaistus- ja viimeistelytyöt.

Lisätietoja:

ELY-keskus
Projektipäällikkö
Jarmo Kaija, puh. 0295 016 049
jarmo.kaija(at)ely-keskus.fi

Oteran Oy
Vastaava työnjohtaja
Markku Savolainen, puh. 040 511 1064
markku.savolainen@oteran.fi

 

 

Päivitetty