Valtatien 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 parantamiseksi moottoritieksi välillä Kellon eritasoliittymä - Kiiminkijoki sekä jatkuvaksi keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi välillä Kiiminkijoki – Räinänperä. Hanke alkaa Kellosta nykyisen moottoritien päästä ja päättyy Räinänperälle maantien 847 (Haukiputaantie) liittymään. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Iin kunnan kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta erottamalla ajosuunnat toisistaan keskikaistalla tai keskikaiteella sekä lisäämällä ohitusmahdollisuuksia. Työmatkaliikenteen, elinkeinoelämän kuljetusten ja kuljetusketjujen matka-ajan ennustettavuus paranee. 
 

Suunnitelma sisältää:

  • Moottoritien toinen ajorata suunnitellaan nykyisen tien itäpuolelle Kiiminkijoen eteläpuolelle saakka
     
  • Kiiminkijoki – Räinänperä välille suunnitellaan keskikaiteellinen ohituskaistatie
     
  • Räinänperän liittymään (vt 4 / Haukiputaantien liittymä) suunnitellaan kääntymiskaistoilla varustettu liittymä eli ns. pääsuunnassa kanavoitu liittymä
     
  • Melusuojauksia

Hankkeen suunnittelutyö on käynnistynyt kesäkuussa 2016. Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Tiesuunnitelmahanke on osa keväällä 2016 rahoituspäätöksen saanutta valtatie 4 välillä Oulu - Kemi – kehittämishanketta. Koko kehittämishankkeen kustannusarvio on 155 M€ ja nyt suunniteltavan osuuden noin 30 M€.

 

 

 

Päivitetty