Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen valtatien 4 ohituskaistaparin rakentamiseksi välille Kuivaniemi-Simo. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä Iin ja Simon kuntien kanssa.

Suunnitelma sisältää:

  • keskikaiteelliset ohituskaistat (Kuivaniemi-Simo) valtatieliikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi
  • kanavointi ja pohjavesisuojaus Pohjoisrannantien liittymään
  • alueen yksityisen tien liittymän järjestelyt
  • riista-aita koko suunnittelujaksolle.
  • valaistuksen uusinta
  • pysäkkijärjestelyt

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuun 2016 alussa.

Tiesuunnitelman valmistuttua elokuussa 2017 se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta, sekä Iin ja Simon kunnilta. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu joulukuun 2017 loppuun mennessä.

Päivitetty

suunnitteluaineistot